En rapport foretatt av ECON, i samarbeid med de lokale eiendomsbesitterne Smedvig Eiendom, Base Property og samarbeidsprosjektet CID, slo fast at en stor del av bedriftene i Stavanger-regionen ønsker å flytte til sentrum. Nærmere 2,5 ganger flere bedrifter enn de som i dag er i sentrum, ga tilbakemelding om at de helst ville være i sentrum. Men det er ikke nok bygg med areal som kan huse de mange virksomhetene, som dermed har valgt bort sentrum til fordel for områder som Forus og Hinna Park. Det er imidlertid planer som vil gjøre det mulig for også de store leietakerne å være i sentrum.

8000 kvadratmeter

Øgreid Eiendom er blant aktørene som vil utvikle større arealer i sentrum i tiden fremover. De såkalte Straensenteret, som får navnet Herbarium, skal ha 12 000 kvadratmeter handelsareal og 8000 kvadratmeter kontorareal. Eiendomssjef Jon Brakestad i Øgreid Eiendom forteller til NæringsEiendom at de snart har fått på plass leiekontrakter for alle handelsarealene.

– Kjøpesenterdelen er mer eller mindre løst. Nå jobber vi med å få leiekontrakter for kontordelen. Vi har flere prosesser på gang, og vi håper vi kan få til en byggestart i løpet av året. Med noen leiekontrakter på plass, så går vi i gang med byggingen, sier Brakestad.

Øgreid Eiendom skal også utvikle Ankerkvartalet, som får 8500 kvadratmeter handelslokaler og mellom 7000 og 8000 kvadratmeter kontorlokaler.

– Ankerkvartalet kommer senere. Vi planlegger å begynne byggingen der i 2019. Vi må først få på plass kontordelen av nye Herbarium, så kan vi gå over til å jobbe med utleie av Ankerkvartalet.

Øgreid Eiendom forventer at topp moderne lokaler med høy arealeffektivitet i Herbarium og Ankerkvartalet vil kunne lokke noen av de store leietakerne inn til sentrum. På grunn av lite tilgjengelig areal for store leietakere, har de store kontorbedriftene valgt Forus og Hinna Park fremfor sentrum de seneste årene.

Base Property har ambisjoner om å bygge et høyhus på 26 etasjer i Knud Holms gate 8 i sentrum, men har møtt motbør for planene. Alfred Ydstebø mener imidlertid at høyhuset, som har fått navnet Stavanger Sky, vil være viktig for at sentrum ikke skal la Hinna Park og Forus stikke av med alle de største leietakerne. Ifølge Base Propertys hjemmeside er prosjektet på 18 200 kvadratmeter.

Fokus på bakkeplan 

På bakkeplan jobbes det nå for å gjøre sentrum mer attraktivt for bedrifter og folk. Stavanger kommune, Stavanger Sentrum AS, Urban Sjøfront og stiftelsen Grønn By jobbersammen i FoU-prosjektet CID (City Impact District). Målet er å utvikle en ny samarbeidsmodell for sentrumsutvikling. Leder i CID, Kristin Gustavsen, er opptatt av at sentrum har store nok arealer.

– Sentrumsplanen begynte i 2012/2013 da det var sterk vekst i befolkningen i Stavanger. Da burde sentrum vært tilført 500 000 kvadratmeter for å opprettholde sin andel av nærings- og boligarealet i området. Sannsynligvis burde man hatt enda mer, nærmere 800 000 kvadratmeter, sier Gustavsen.

Hun mener at dersom ikke sentrum vokser i takt med områdene utenfor sentrum, vil sentrum langsomt, men sikkert, forvitre og miste konkurransekraften.

Nå jobber Gustavsen for å få til en bedre programmering av gateplan i sentrum.

– Vi henvender oss til gårdeiere. Vi oppretter distrikter med gårdeiere som bærebjelker, sier Kristin Gustavsen.

Organiseringen skal sørge for en mer strategisk sentrumsutvikling og et sterkere engasjement for nærområdet.

CID-prosjektet tar sikte på at gårdeierne i de ulike distriktene samarbeider og tar grep som løfter hele distriktet. Kjøpesentrene er et forbilde for Gustavsen når det gjelder hvordan man tenker helhetlig.

– Det er ønskelig at gårdeierne i distriktet ser alle førsteetasjene under ett. At man får programmert i naboskap er viktig. Det er behov for en helhetlig tankegang, noe vi ser de lykkes bra med i kjøpesentrene, sier Gustavsen.

Hun stiller spørsmål ved hvor tilgjengelig informasjonen om lokaler er for de som er på jakt etter lokaler.

– Hvem ringer du hvis du vil inn i Stavanger sentrum? 

Dersom man skal leie i et kjøpesenter, så tar man kontakt med utleieavdelingen, og den finner hvilket lokale som er optimalt for leietakeren. Gustavsen håper at en inndeling av sentrum i ulike distrikter vil kunne gi en helhetlig løsning hvor leietakerne får det samme som i et kjøpesenter.

– Kjøpesentrene vinner ikke kampen fordi de har glasstak og det er komfortabelt. De vinner fordi de er profesjonelle, sier Gustavsen.

Hun mener Stavanger sentrum vil bli styrket ved at det kommer økt kontorareal ut i markedet og at bygulvene blir utviklet mer helhetlig, med riktige handels- og restaurantkonsepter på bakkeplan.