Byutvikling og bærekraft står i fokus når Storebrand og Aspelin Ramm gir Vika sin største ansiktsløftning på 40 år. Ruseløkkveien 26 – også kjent som «House of Oslo» – har vært eid av Storebrand siden 60-tallet. Bygningsmassen er i dag på 26.000 kvadratmeter kontorarealer og 16.000 kvadratmeter handelsarealer. Storebrand fikk høsten 2016 godkjent en ny reguleringsplan som åpner for riving av eksisterende bygningsmasse og oppføring av et nytt miljøvennlig bygg på opptil 13 etasjer, med drøye 40.000 kvadratmeter kontorarealer og cirka 14.000 kvadratmeter handelsarealer. Cirka 2.000 personer vil jobbe i det nye bygget.

Vika har en historie som Oslos verste slum. I dag er Vika et av byens mest attraktive kontorområder. Samtidig er dagens Vika et bilde på 60-og 70-tallets saneringsprosjekter. Og til tross for en svært sentral plassering mellom Slottet og Aker Brygge, har Vika lenge vært en del av byen der potensialet for handel og folkeliv har vært langt fra å bli tatt ut.

Med prosjektet VIA, som er det nye navnet på prosjektet, søker Storebrand og Aspelin Ramm å endre dette bildet. Målet er ikke bare å skape et moderne, miljøvennlig og vakkert næringsbygg. Det som bygges på tomten skal også bli et tydelig kraftsenter i nærområdet, og sørge for økt handel og pulserende byliv på gateplan, oppgradering av omkringliggende gater og være et tydelig og naturlig bindeledd mellom sentrum og fjorden.

– Prosjektet vil vise at arkitektur spiller en viktig rolle. Vi skal hente inn aktører som blir bra for både besøkende og fastboende i bydelen, slik at Vika ikke bare blir et sted man går forbi, men som områdets og byens befolkning vil bruke, uttaler Gunnar Bøyum, adm. direktør i Aspelin Ramm.

Nybygget vil blant annet kun ha halvparten av energibruken i forhold til dagens bygg, og vil bli miljøklassifisert som BREEAM Excellent. VIA er tegnet av de danske arkitektene Schmidt Hammer Lassen og kjennetegnes ved at det er tenkt fra innsiden og ut, med fokus på brukerne, nærmiljøet og byens befolkning.

Oppstart av rivingen er planlagt i 1. kvartal 2018. Innflytting er estimert til 2021.

Byutvikling

Med sin plassering i umiddelbar nærhet til både Aker Brygge, det nye Nasjonalmuseet og Nasjonalteateret stasjon, i den direkte forlengelsen av den nye, flotte gågaten i Vika Terrasse, er målet at VIA skal styrke byens forbindelseslinjer og binde sentrum, Aker Brygge, Tjuvholmen og fjorden sammen. Sammen med en fornyet Ruseløkka skole, og med Ruseløkkveien som en fremtidig miljøgate, har partene stor tro på at VIA vil bli bidra til at Vika får nye møteplasser, nye byrom – kort og godt at områdets attraktivitet øker.

I motsetning til bygget det erstatter, vil VIA få en tilgjengelig karakter med butikker, servicefasiliteter og annen publikumsrettet aktivitet også inne i selve gårdsrommet, samtidig som fasadene ut mot gatene åpnes så mye som mulig.

– Dette blir trolig det største nybyggingsprosjektet i CBD-området i Oslo siden Barcode i Bjørvika. I tillegg til at nybygget vil bli noe større enn dagens, med langt mer effektiv arealutnyttelse, er vi også veldig opptatt av at det skal bli et grønt bygg med helhetlig miljøfokus, sier Truls Nergaard, leder i Storebrand Eiendom.

Roar Sandnes, partner i Akershus Eiendom, som har fått utleieoppdraget for nybygget.

(Visited 37 times, 1 visits today)