– På Pier X bygger vi et nettverk av profesjonelle investorer, gründere, internasjonale partnere og skaleringsselskaper med fokus på å hjelpe norske start-upbedrifter opp og ut i verden, sier Morten Wiese, koordinator, gründer og engleinvestor. Han er prosjektleder i konseptet som er initiert av Norwegian Property.

Wiese er godt i gang med å bygge en norsk venture hub i 3. etasje i Bryggegaten 3, den tidligere verkstedhallen til Akers Mek. 1.600 kvadratmeter skal fylles med innovasjonsbedrifter, ikke nyoppstartede günderselskaper, men selskaper som har kommet lenger i livsløpet.

– Pier X er ikke en tidligfase-hub slik som Mesh, men for selskaper som er i skaleringsfasen og har litt «fundig» på plass og ambisjoner om å vokse, forteller han, og legger til at konseptet bygges etter modeller fra The Vault i San Francisco, Level 39 i London og Wework i New York.

– Wework er et godt eksempel på hvor vellykket denne samarbeidsmodellen er. Selskapet har allerede bygd opp over 100 huber og er verdsatt for 18 milliarder dollar, uten én gang å eie et kontor, sier han og fortsetter: «Dette er åpenbart en måte folk ønsker å jobbe på som også fungerer».

Konseptet er utformet for å samarbeide. I hovedområdet med utsikt over havnebassenget finner du lounge, kaffebar, et åpent arbeidsområde og mange dedikerte områder for både formelle og uformelle møter.

– Ved å kombinere innovasjon med nye arbeidsmønstre tror vi at gründere vil få selskapene sine til å vokse raskere, sier Wiese.

Et økosystem

Pier X vil bli et slags økosystem, der selskapene kan vokse raskere ved hjelp av alle ressursene de har tilgang til i lokalene.

– Nivået kommer til å ligge i fasen over de co-working konseptene vi kjenner til i dag, og vi ønsker at de tyngre kapitalkreftene skal inn her, slik at de kan sitte tett på sine investeringer. Av investorer har vi fått med oss Snö Ventures, med Magne Uppman, Teodor Bjerrang og Henrik Lie-Nilsen, Custos Group i London og Redshift Capital Partners i San Francisco. I tillegg applauderer de kjente norske venture kapital-selskapene Northzone og Verdane vårt initiativ, forteller han.

Fra venstre: Michael S. Juuhl, Aquafence – Magne Uppman, Snö Ventures – Harald Jellum, Aispot – Ellen Kobro, Norwegian Property – Morten Wiese, Pier X og Carine Zeier, Zeier& Co.

Pier X er basert på en medlemsmodell med tilhørende sponsorer som gjør det økonomisk fornuftig for skaleringselskaper å være basert på Aker Brygge.

– Spørsmålet er om du har råd til å være noe annet sted når kompetente investorer, gründere, internasjonale partnere og landets ledende juridiske og finansielle rådgivere blir medlemmer, og de ligger noen få hundre meter fra bygningen. Det handler om å være der hvor business virkelig skjer, avslutter han.