Arbeidsmønsteret er i endring. Ny teknologi, globalisering, delingsøkonomi og et inntog av yngre generasjoner gjør at vi ønsker å jobbe på nye måter. Virksomheter er mer mobile, og den enkelte arbeidstaker har ikke behov for fast kontorplass eller et kontor i det hele tatt. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser også at åtte av ti virksomheter i Norge hadde fire eller færre ansatte ved inngangen til 2016. Utfallet av alt dette er en rekke nye kontorformer. NæringsEiendom gir deg en oversikt over hvilke.

Virtuelt kontor

Er du tilknyttet et virtuelt kontor har du ofte adresse hos et co-working sted eller et kontorhotell, posthåndtering og telefonsvartjeneste. Her finnes ulike alternativer, og du kan enkelte steder leie tjenester for en rimeligere sum slik som drop-in kontorplass, møterom og lignende.

Digitale felleskap

Workfrom er et eksempel på et 24/7 samfunn for fagfolk som jobber hjemmefra. Her kan du kobles direkte med andre eksterne, frilansere, gründere og selskaper over hele verden. Ved hjelp av en app kan du chatte med tusenvis av profesjonelle mobilbrukere og dele arbeid, tips, humor og få støtte. Her finner du kaffebarer som er velegnet til arbeid og co-working-arenaer når du trenger dem, og du kan koble deg direkte opp mot likesinnede mennesker over hele verden og treffe dem.

Co-working

Co-working bygger på en innovativ og skapende delingskultur – det handler om å dele de fysiske omgivelser og verktøy, så vel som kunnskap og erfaringer. Konseptet går ut på å leie en pult eller et kontor, og sammen utgjøre et felleskap.

Å tilhøre et co-working space gir mulighet til å hente kompetanse, og være en del av en bedriftskultur. På denne måten vil man også lettere kunne bygge nettverk. Forskjellige yrkesgrupper har ulike behov, og fleksibilitet blir stadig viktigere. Dette løses ved å tilby graderte medlemskap avhengig av om det ønskes eget kontor eller fast pult i et kontorfellesskap. Kreativitet har ingen kontortid, derfor får alle utdelt et nøkkelkort, slik at lokalene ikke behøver åpningstider.

Co-working spaces tilbyr i varierende grad de fysiske fasiliteter som er viktig i en oppstartsfase, slik som arrangementslokaler, møterom og sosiale områder – hvor medlemmene kan møtes ved kaffemaskinen eller til lunsj. Kafédrift er en effektiv overgang mellom offentligheten og medlemmene, og her er gis medlemmer en ytterligere mulighet til å arrangere interne og eksterne faglige, og sosiale arrangementer.

Kontorhotell

Et kontorhotell er en arbeidsplass hvor man leier kontor av en utleier i en bygning med flere kontorer samlet. Utleier tar seg av alt det praktiske, slik at bedriften kan fokusere sin kjernevirksomhet.

I et kontorhotell samles ulike bedrifter i samme kompleks og deler fellesarealer og fellesfasiliteter. Bedriftene vil ha mulighet til å utvide sitt nettverk gjennom kontakt med andre leietakere i kontorhotellet. Faste utgifter i forbindelse med renhold, møterom, kantine og resepsjon deles blant leietakerne. Kortere oppsigelsesfrister sammenlignet med alminnelige leiekontrakter gjør videre kontorhotell til et fleksibelt alternativ.

Community

Er du medlem av et «community» vil det si at du er en del av noe større enn et co-working space eller et kontorhotell, slik som Regus med 3.000 beliggenheter i over 120 land. Da er du medlem av et internasjonalt nettverk der du kan benytte deg av flere beliggenheter og i flere land.

Kontorplass

Kontorplasser.no er et eksempel på en digital markedsplass som formidler kontorplasser for gårdeiere og bedrifter. Leietakerne er små bedrifter eller frilansere på jakt etter et sted å sitte. Tjenesten er for dem som vil leie kontorplass på en enkel måte, uten for mye styr med komplekse og lange kontrakter og med alt mulig av tillegg. Alt inngår i leien, slik som møbler, strøm, internett, renhold, møteromstilgang og tekjøkken.

Dette er også en måte for bedriftsledere å tjene noen ekstra kroner på.

– Vi ønsker å vise bedriftseiere at den ledige plassen kan gi inntekter. Vi er kun en formidler og markedsplass, vi eier ikke egne kontorplasser, sier Hugo Hansen, markedssjef i Kontorplasser.

Tjenesten ble startet da Øyvind Løland, gründer av selskapet, oppdaget hvor vanskelig det var å finne et sted å jobbe når man kun var én person.

– Alle næringsmeglere fokuserer naturlig nok på større arealer. Utleie av enkeltplasser til freelancere og småbedrifter har så langt gått via kontakter, ergo var det et poeng å lage en markedsplass der de som har plass til overs kan møte de som bare trenger litt plass, sier Hansen og legger til at det en økende trend med små bedrifter og freelancere.

Hansen opplever at det er en klar trend i Norge med både flere gründere, men også flere som driver for seg selv og i mindre team.

– Antall frilansere er sterkt økende. Dette sammenfaller også med at antall digitale disipliner er økende, ergo er det faktisk mulig å drive små team med kunder over hele verden, sier han.

Hvorvidt bedriftene som leier ut kontorplass er opptatt av hvem leietakeren er varierer.

– Her er det veldig todelt, noen er tydelige på at de vil leie ut til eller leie hos noen innen samme bransje eller tilstøtende bransjer. Andre trenger bare et sted å sitte, sier markedssjefen, som tror at stadig flere vil være opptatt av fleksible kontorløsninger som ikke koster for mye.

– Dette er en fremtidsrettet tjeneste som utnytter ressurser på en mer effektiv måte. Vi tar i bruk eksisterende leide lokaler og lager en markedsplass der små bedrifter kan skaffe seg ekstrainntekter. Dette er delingsøkonomi i B2B-markedet. På denne måten blir også ledige eller frigjorte enkeltplasser ekstrainntekter for bedriftene og dermed gunstig priset. Ergo en vinn-vinn situasjon for alle involverte, poengterer han.

Hoffice

For de som liker å jobbe hjemmefra – hos andre. Hoffice er det kostnadsfrie alternativ til co-working. En gruppe med frilansere rullerer på å benytte sine hjem som kontorlokaler, og på denne måten er det ingen leiekostnader.

Hoffice er et svensk konsept, skapt av fortvilede frilansere som ofte kan ha vanskeligheter med å få ting gjort når man arbeider hjemme. Behovet for arbeidsdisiplin, og muligheten til å skape det sammen med andre, var således tanken bak hoffice.

I et hoffice melder den enkelte sin interesse via for eksempel Facebook, hvorpå det inviteres til en strukturert arbeidsdag. Dagen starter ofte med at den enkelte redegjør for gruppen hvilket oppgaver som skal utføres. Arbeidsdagen er gjerne delt inn i 45-minutters arbeidsøkter. Ved å holde gruppen oppdatert på sine aktiviteter gjennom hele dagen øker sjansen for at man faktisk fullfører de planlagte gjøremål. Overordnet skaper en slik arbeidsmåte forståelse av arbeidsprosessen, og tidsaspekter knyttet til arbeidsoppgavene.

Felles konsentrasjonsøvelser og fysisk aktivitet er en del av arbeidsdagen, og skal øke evnen til å fokusere. Dagen kan starte med mindfulness, og etter hver arbeidsøkt er det 10 minutters pause med aktiviteter – uttøyning, mindfulness eller dans. Lunsjen serveres som buffet hvor hver deltaker har med et bidrag.

Det er allerede etablert noen få hoffice i Norge, i Sverige derimot er konseptet svært godt mottatt.