Et omfattende eksperiment med bruk av brainwave technology avdekker hvordan de ulike hjernebølgene aktiveres i møte med ulike farger. Eksperimentet er gjennomført med restaurantgjester for å se hvordan gjestenes sinnsstemning blir påvirket i forskjellige fargemiljøer. SCA som har gjennomført eksperimentet mer at til tross for at dette er gjort på restaurantgjester vil kunne tilføre mer innsikt til eksisterende fargelære også for de som utvikler kontor, hotell og landskap.

SCA, med sin globale merkevare Tork, har gjennomført et eksperiment hvor brainwave technology er tatt i bruk. Teknologien registrerer hvilke områder i hjernen som aktiveres når vi utsettes for ulike farger og kan for eksempel måle om en farge gjøre oss mer mottakelig for informasjon, mer følsom, stresset eller avslappet. Eksperimentet skulle analysere hvordan gjester påvirkes av farger når de spiser på restaurant.

– Dette eksperimentet skal på ingen måte utfordre eksisterende teorier om farger, men være et bidrag til videre forståelse og innsikt, sier Line Pedersen i SCA.

Eksperimentet ble gjennomført ved at åtte forskjellige rom ble malt i åtte ulike farger. Hvert rom ble innredet helt likt og alt fra vegger til gulv, dekorasjon, stoler og bord var i samme farge. Totalt ble 16 testpersoner utstyrt med et headset, bestående av sensorer som sporer hjernebølgene, en såkalt EEG-opptaker. I tillegg ble gjestene utstyrt med pulsmåler. Gjestene hadde i oppgave å besøke alle de åtte rommene, hvor de skulle ta et glass å drikke og smake på en makron. Fargen på både drikken og makronen var den samme som ellers i rommet.

Fem frekvenser i hjernen 

Hjernebølger er elektroniske impulser som sendes fra hjernen, og er assosiert med forskjellige funksjoner i hjernen. Hjernebølger kan måles i fem ulike frekvenser; gamma, beta, alfa, theta og delta. Gamma assosieres med fokus, tanker og kognisjon, og evne til å prosessere informasjon. Beta handler om det bevisste nivået og evne til problemløsing. Vi er i en betatilstand når vi for eksempel arbeider. Alfa-bølger utløses når vi er avslappet og evner å lære og huske. Theta er assosiert med kreativitet og følelser, men på et avslappet nivå. Delta-bølgene utløses når vi er i dyp avslapning, for eksempel søvn.

Hver frekvens kan altså knyttes til følelser og humør, og hvilket aktivitets- og oppmerksomhetsnivå vi er i. Hjernebølgene vil alltid bestå av flere frekvenser, men det er graden av en frekvens som sier noe om hvordan noe oppleves. Ved å observere utslagene fargene gir på hjernebølgene i hvert rom har eksperimentet kunnet se på hvordan fargene påvirker et menneske.

Total datamengde fra EEG-måleren resulterte i 1500 hjernebølgeobservasjoner per rom, per person. All data fra hvert rom, både hjernebølgeobservasjoner og puls, ble analysert og sammenlignet med de andre rommene for å se hvordan gjestene hadde det i de forskjellige rommene.

Åtte ulike fargeprofiler identifisert 

Ved å analysere funnene i eksperimentet har Tork kunnet identifisere åtte ulike fargeprofiler, som kan brukes strategisk i innredningen. Fargeprofilene er basert på testpersonenes opplevelse og hjernens reaksjon i de åtte rommene.

Grønt er beroligende: 

Aktiv hjernefrekvens: Delta.

Puls: Under normalt nivå på testpersonene.

Konklusjon: Grønne omgivelser oppleves rolig, oppfriskende og gjestfri.

Oransje er inspirerende: 

Aktiv hjernefrekvens: Delta og gamma.

Puls: På et nøytralt nivå.

Konklusjon: Oransje ble oppfattet som en moderne og gøyal farge. Det gjør omgivelsene kanskje litt uromantisk og stressende, men også spennende og inspirerende.

Sort er kompleks:

Aktiv hjernefrekvens: Gamma, delta, theta og alfa.

Puls: Ingen endring.

Konklusjon: Det sort oppleves som luksuriøst, moderne og sofistikert, samtidig kjedelig og uhyggelig.

Gul er spennende: 

Aktive hjernebølger: Størst utslag på beta, men også på gamma og delta.

Puls: Høyere enn normalt.

Konklusjon: Gul oppleves som spennende og morsomt.

Rød gir sterke følelser: 

Aktive hjernebølger: Delta og theta, men også alfa.

Puls: Høyere enn normalt.

Konklusjon: Rød provoserte frem sterke følelser og kreativitet, og ble opplevd som romantisk, spennende og gøyal.

Blå er kjærkomment: 

Aktive Hjernebølger: Både gamma, delta, theta og alfa.

Puls: Ingen endring.

Konklusjon: Blå ble oppfattet som svært rolig, avslappende og kjærkomment basert på blant annet deltabølgene. Theta-bølgene har betydning for vår kreative evne og følelser.

Hvit er nøytralt og moderne: 

Aktive hjernebølger: Ingen tydelige utslag på hjernebølgene.

Puls: Heller ikke særlig utslag.

Konklusjon: Lite utslag på EEG-måleren og pulsen kan bety at hvit oppfattes som lite spennende, morsomt eller pirrende. Men det kan også indikere at hvit oppfattes som moderne og luksuriøst.

Brun er tradisjonell: 

Aktive Hjernebølger: delta ga mest utslag, men likevel nøytrale målinger.

Puls: Under lavt nivå.

Konklusjon: Brun oppfattes som tradisjonell av gjestene. Det kan bety at brune omgivelser gir et avslappet sinn.