Økern er i transformasjon. Fra å være et område preget av lager og industri, er det i ferd med å bli et regionalt knutepunkt med godt kollektivtilbud, høy konsentrasjon av arbeidsplasser, senterutbygging og moderne boligbebyggelse. Mye vil skje på Økern i årene fremover. Men allerede nå er «Nye Økern» langt på vei. Veinettet rundt Økern Portal og omlegging av Ring 3 og Lørentunnelen står ferdig. Nylig ble også Løren T-banestasjon åpnet.

– Økern Portal skal være et bærekraftig fellesskap som bidrar til mangfold i nærmiljøet. Et mangfold som kommer kontorbrukere og beboere til gode, sier Paul Børseth, porteføljeforvalter eiendom, i Oslo Pensjonsforsikring (OPF).

En ny bydel blir til

– Økern Portal danner en naturlig avslutning av landskapsrommet og bebyggelsen som strekker seg fra Lørenplatået i vest ned mot Økern Sentrum i øst. Det er lagt vekt på at den nye bygningen skal forene høy og lav bebyggelse, næring og bolig, sier Børseth.

Prosjektets hovedhensikt er å legge til rette for ny og attraktiv bebyggelse med tidsmessige løsninger tilpasset områdets urbane omgivelser.

– Vi ønsker å skape en bedre tilknytning til omkringliggende områder, blant annet ved å legge til rette for en sentral gangforbindelse mellom Lørenbyen og Økern sentrum. De nedre etasjene og paviljongen langs den nye forbindelsen vil kunne gi rom for publikumsrettet aktivitet – detaljhandel og service, forklarer OPFs porteføljeforvalter.

Økern Sentrum kan bli et internasjonalt landemerke, og vil definere fremtidige Økern. Økern Sentrum med sine 45.000 kvm, 140 butikker, 1.500 parkeringsplasser, badeland og kino er estimert ferdig i 2025.

En omfattende prosess

Eiendommen kjøpte OPF i 2008, og da DNB flyttet til Bjørvika ble bygget ledig. I 2011 startet de utviklingsprosessen med en arkitektkonkurranse, og reguleringsprosessen startet i april 2012 og ny reguleringsplan ble vedtatt i år. Omlegging av infrastruktur vil gjennomføres i 2017. Rive- og byggeprosessen er beregnet til cirka to år og kan starte opp så snart eiendommen er utleid.

– Vi ønsker å rehabilitere og bygge nytt på eiendommen for å bidra til utvikling av Økern som senter i den nye satsingen på Hovinbyen som det nye byutviklingsområdet i Oslo. Økern Portal skal være et bærekraftig fellesskap som bidrar til mangfold i nærmiljøet. Et mangfold som kommer både kontorbrukere og beboere til gode, sier Børseth.

OPF er eier og utvikler av eiendommen, og det er etablert en prosjektgruppe som består av ulike fagområder for å sikre god kvalitet og fremdrift av prosjektet. Vedal Utvikling er prosjektleder og har ledet en større prosjektgruppe med innleide konsulenter innen ulike fagområder. DARK er arkitekt, Zink er interiørarkitekt og Malling & Co er utleiemegler for prosjektet.

En ny destinasjon

– Prosjektets fire bærebjelker; Felleskap, mangfold, fleksibilitet og bærekraft, gjør dette til noe mer enn et ordinært kontorbygg, påpeker Børseth.

Mot øst er bygget løftet og det dannes en portal som markerer overgangen mellom den urbane utsiden og det skjermede indre gårdsrommet. Portalen åpner for en viktig gangforbindelse gjennom bygget og geleider deg inn til parkområdet og paviljongen via et stort hyggelig torg med blant annet et vannspeil og sitteplasser.

 – I byggets 1., 2. og 3. etasje er det over 7.000 kvm tilrettelagt for utadrettet virksomhet og konsepter som tilfredsstiller behovene til leietakerne, samtidig som det skal være et godt tilbud for beboerne i området, forklarer han.

I tillegg til fellesfunksjoner som møtesenter, auditorium og et bredt spekter av serveringstilbud, vil det være et mangfoldig servicetilbud og varierte utadrettede virksomheter på plan 1. og 2. Det er lagt opp til flere innganger fra gateplan, som sammen med Markedsgata binder arealene sammen. Utleiearealene er fleksible og varierer i størrelse fra 50 kvm til 500 kvm. For spesielle leietakere, eks. treningssenter, kan man også tilby butikkarealer over 500 kvm.

– Det fokuseres på uavhengige konsepter som skal komme hele nærmiljøet til gode. I Markedshallen vil det være mulig å bevege seg gjennom byggets innendørs «gater» og besøke kaffebar, galleri, frisør, kiosk og andre lokale butikktilbud. I tillegg vil det etableres arealer for ulike midlertidige Pop-up konsepter, beskriver han.

Markedshallen er åpen for interne og eksterne brukere.

– Det blir et mangfoldig servicetilbud og variert utadrettede virksomheter som knytter hele huset sammen. Flere innganger fra gateplan synliggjør Markedsgata og gjør den lett tilgjengelig.

Paviljongen – hele byggets midtpunkt

Sentralt plassert i det indre gårdsrommet er Paviljongen med hovedinngang, velkomstsenter og bevertning. Funksjonene i paviljongen skal både være offentlig tilgjengelige og et tilbud for kontorbrukerne.

– Paviljongen består av en hovedetasje på plan 3 (det øvre nivået) og en etasje på plan 2 som kobler seg til resten av bygget, delvis under terreng. Paviljongens form er dreid rundt et indre atrium, og trappes ned sammen med terrenget. Paviljongen er hele byggets midtpunkt med hovedinngang til alt bygget har å by på, understreker Børseth.

Via paviljongen kommer du til byggets markedsgate og bedriftsrestaurant. Markedsgaten inneholder ulike handels- og servicetilbud, som er tilgjengelig både for leietakere og nabolaget. Sentralt finner du bedriftsrestauranten, som vil være åpen hele dagen og tilby alle dagens måltider.

– Arealet rundt atriet er velegnet for små uformelle møter, mingling med kollegaer i tillegg til å ha et bespisningsareal for 3.000 leietakere. Atriet oppleves som en indre hage og bidrar til organiseringen av bespisningsarealene og fellesområdene, legger Børseth til.

Bevertningsområdet i bygget er stort, åpent og gjennomgående. Her finner du et mangfold av spisesteder. Det vil være fokus på sunn, økologisk mat og gode råvarer. Hvert spisested vil ha sitt eget matkonsept og identitet. Fellesfunksjoner som møtesenter og auditorium finner du på plan 1 og 2 i Paviljongen.

– Møtesenteret midt i bygget gjør fremkommelighet og logistikk enklere for byggets kontorbrukere. Veien blir kort uansett hvor i bygget du sitter og det blir lettere for besøkende å finne frem, forklarer han.

Skreddersydde løsninger

Varierte arbeidsplasser bidrar til et kreativt arbeidsmiljø. Plan 3-10 består er store plan som varierer fra 1.900 kvm til 8.500 kvm, avhengig av etasje.

– Plan 3-6 har de største flatene og vil naturlig bli inndelt i mindre arbeidssoner og leieforhold. Det er derfor lagt opp til 4 hovedkjerner med heis og trapp per plan, sier eiendomsaktøren.

Økern Portal er et fleksibelt bygg, som enkelt kan tilpasses leietakers arealbehov. Bygget er delt inn i fire seksjoner, med egne innganger, heis- og trappekjerne, samt mulighet for resepsjon. Seksjonene varierer fra 4. etasjer til 8. etasjer, med totalt leieareal fra 9.400 kvm til 13.700 kvm innenfor hver seksjon. Hver seksjon kan deles inn i flere leieareal, helt ned til 500 kvm pr leietaker. Dette er unikt for et så stort bygg.

– De to takterrassene, på til sammen 1.300 kvm, er delvis nedsenket i takformen, noe som gir naturlig le mot vind og gir gode romslige soner for opphold. Terrassene har adkomst fra byggets hovedkjerner med trapp og heis, og vil være tilgjengelig for alle leietakere, forsetter han.

OPF ønsker et bredt utvalg av ulike leietakere, fra mindre virksomheter i Markedsgata til større leietakere i kontorarealene.

– Bygget er meget effektivt og fleksibelt, slik at det er store muligheter til å tilpasse arealene til den enkelte leietaker, påpeker han.

Fokus på miljø

– Eiendommen vil bli en naturlig gjennomfartsåre mellom Lørenbyen og Økern senter og ambisjonen er at eiendommen skal inkluderes og gi noe tilbake til nærområdet. Grøntområder er en viktig del av dette, vi ønsker å skape en grønn lunge for brukere av bygget og nærområdet for øvrig, konstaterer Børseth.

Økern Portal har en sterk miljøprofil, Breeam Excellent og energiklasse A. I utformingen av bygget og valg av materialer og løsninger er det lagt vekt på effektive lokaler, trivelige arbeidsforhold og lave driftskostnader. I tillegg til å ha et grøntareal ute

– Å ivareta det grønne beltet fra nord, Grefsenkollen og Bjerke, gjennom eiendommen og videre mot Hasle har vært en viktig forutsetning i reguleringsprosessen. Sammen med parken mot vest, bidrar grøntområdet til et naturlig samspill mellom prosjektet og det overordnete nettet av parker, plasser og turveier i området, sier han.

Noe av det som Børseth er mest imponert over er alle mulighetene.

– Dette er et kontorbygg med mangfold, med alt fra spennende arkitektur, store park- og grøntområder, parsellhager og store terrasser på taket, markedsgata med mange ulike matkonsepter og servicetilbud, mulighet til events og aktiviteter både ute og inne, «Jazz-portalen» og «Event-portalen» – for å nevne noe, avslutter han.