I hver utgave av magasinet NæringsEiendom presenterer vi unge menneskers syn på arbeidsplassen og hvordan de ønsker å jobbe. Denne gangen har vi snakket med Hermine Wilhelmsen (17), på Nydalen videregående skole.

– Hvilken arbeidsgiver drømmer du om å jobbe for og hvorfor?

– For øyeblikket er jeg fortsatt usikker, men jeg begynner å få en viss idé. Jeg ønsker å ha en arbeidsgiver som kan gi meg en fleksibel hverdag med muligheter til å reise. Jeg tror det er en fordel å jobbe i en mindre bedrift som er dynamisk med høyt aktivitetsnivå og stadige utfordringer.

– Hvordan ønsker du å ha det på arbeidsplassen?

– Ettersom jeg ønsker å ha reising som en del av jobben, ønsker jeg en arbeidsplass med varierte oppgaver, som selvfølgelig forandrer seg i takt med reisingen. Jeg tror det å reise er viktig for å få et større innblikk i kulturer og verden. Dette er viktig ettersom verden stadig globaliseres, og man må samarbeide med ulike kulturer. Jeg ønsker en arbeidsplass som gir mulighet til sosialisering og møte med nye mennesker. En arbeidsplass med stor variasjon av både områder, oppgaver og mennesker tror jeg vil være optimalt for meg.

– Hva er den optimale arbeidsformen for deg?

– Det er en god blanding av sosiale interaksjoner og muligheten til å være helt alene med 100 prosent fokus på en oppgave. Jeg fungerer best med en blanding av disse to, har jeg nå lært etter snart 12 års skolegang. Jeg ønsker ikke å ha en liten skrivepult i et stort kontorlandskap, men mulighet for et mer fleksibelt opplegg.

– Hvordan tror du arbeidslivet vil se ut om 20 år?

– Antageligvis vil arbeidslivet slik vi kjenner det i dag endre seg mye. Vi ser allerede en trend med flere gründere og økt digitalisering. Digitaliseringen er nok en viktig faktor i endringen av arbeidslivet, det kan hende at det fører til færre kontorlandskap, men at det gir en åpning for hjemmekontor. Ettersom mennesker har et stort sosialt behov vil det nok være plattformer for sosialisering allikevel.