En flytteprosess er en utmerket mulighet til å gjøre ett dypdykk i organisasjonen og avstemme, ikke hvor man er i dag – men hvor man skal fremover. Hva er historien? Hva står bedriften for? Hva er formålet med at de ansatte skal stille på jobb i det hele tatt, og ikke minst hvor skal man fremover og hvordan skal man sammen nå målet?

Vi stusser ofte på hvor lite fokus mange bedrifter har på dette. Det er essensielt å vite hvor selskapet skal og hva de vil, det er kun da man vet hvilken vei enn skal gå. Og hvilken hjelp eksterne rådgivere kan bidra med.

Vi ser hele tiden at bedrifter kommer til oss uten en visjon om fremtid, veldig ofte tar de med seg det gamle og flytter det videre – med kun små organisatoriske endringer som landskap vs. cellekontor, færre hyllemeter og mindre størrelse på møterom. Ofte med dårlig tid – og ikke minst etter valgt lokasjon. De starter med ett utgangspunkt som ikke er gjennomtenkt nok, og må tilpasse løsningen etter bygget, med mange begrensninger, som nødvendigvis ikke var det rette valget.

Det skjer ingen endring dersom bedriften tar med seg det gamle – i alle fall ikke av betydning. I så fall ender virksomheten opp med middelmådige løsninger som i beste tilfelle er en oppgradering av det man har fra før. Å bygge ett brand med design som virkemiddel er fremtiden og da må organisasjonen være tydelige på hvem de er. Denne øvelsen er det lederne som er ansvarlig for, i samme ånd som en lagkaptein på fotballaget, hele laget vet hva de skal og alle gjør det de skal for å nå ett felles mål satt av treneren.

Amerikanske El Camp tilbyr kreative selskaper kontorplass, og bistår dem med merkevarebygging. Foto: El Camp

Tilgang på de gode hodene

Skillet mellom den man er som privatperson og arbeidstaker er i ferd med å viskes ut, en endring vi må omfavne rett og slett, fordi verden rundt oss krever det. I fremtiden vil det være behov for skapende, innovative medarbeidere og bedrifter som er mer målorienterte enn resultatorienterte. Det er de som vil vise vei. Evnen til nettverks- og relasjonsbygging er en stadig mer ettertraktet kvalitet, med fokus på å underbygge evnen til å skape gode relasjoner. Fremtiden har ikke ansatte, men medarbeidere og venner. Du er en del av en utvidet familie og sikrer seg langsiktige relasjoner. Her spiller miljøet rundt en stor rolle. Man må lage ett miljø som understøtter det bedriften forsøker å få til.

Gründerkollektivet MESH huser en smeltedigel av kreative innovatører midt i sentrum av Oslo, og lokalene bærer preg av at disse tenker utenfor boksen.

Kontoret er ikke det dét var

Det har i de siste årene vokst frem en trend der flere bedrifter bruker interiørarkitektur som virkemiddel for å fremme sin kultur – sånt blir det mye moro av. Det var Silicon Valley, med noen av verdens ledende selskaper som Google, Facebook, Twitter og Uber, som viste vei med sine utrolig lekne kontorer.

Med den suksessen de har hatt utfordrer vi og spør; hvorfor i all verden skulle man ikke ønske å inspireres av noen av verdens mest suksessfulle selskaper til å få folk til å trives på jobb? Det er en enorm interesse blant de flinkeste til å få lov til å være med å bidra, der visjonen har lagt til rette for miljøer som er laget for trivsel. Å vite at man er en attraktiv arbeidsgiver er selvforsterkende når de mest motiverte står i kø for å være med.

La oss bare si det rett ut: cellekontorer er i samme familie som dinosauren, det er en utdøende rase, den dialogen legger vi helt død. Man trenger ikke et eget lukket rom for å utføre sine oppgaver – ikke lenger, ikke med dagens teknologi.

Det er mange nye konsepter som jobber med fremtiden og delingsøkonomien – se spennende konsepter som Camp, We Work, Spaces og Mesh – konsepter som legger til rette for deling og en ny måte å jobbe på.

Variasjon og mangfold beskriver lokalene til El Camp godt, de har alt fra cafe til bibliotek, putting green, hundepark, produks- jonsrom for foto og video, samt en drøss av tjenester. Foto: El Camp

Hvis man skal lage alt for alle, ender man opp med ingenting – bare beige masse. Eller godt nok, helt greit eller rett og slett middelmådig – hvem er det som liker middelmådighet egentlig? Hvem er det som har som intensjon å levere noe som bare er helt greit? Et passe bra produkt eller et passe bra arbeidsmiljø?

Hva er det som differensierer ett middelmådig prosjekt fra ett av de virkelig gode? Det er visjon– og en ledelse som er tydelige på hva som forventes og hvor man skal fremover. Uansett hva man driver med, om det er salg, innovasjon, produksjon, rådgivning, forskning, juss, helse, offentlig eller privat – man må rigge sin organisasjon for suksess. En hverdag der man samles og sørger for at man trives, slik at man er rigget for resultater alle kan være stolte av.

Et arbeidsmiljø som setter mennesket i sentrum og ser fremover, likner ikke på de tradisjonelle åpne landskapene med firergrupper eller cellekontor. 100 bedrifter gir 100 helt ulike løsninger. Tør å vise hvem du er og hva du står for, da vil du få den tillitten selskapet trenger av medarbeidere, samarbeidspartene og kunder. Vær drømmearbeidsgiveren så får du drømmemedarbeideren.