Alt for ofte preges en kontorhverdag av nye rutiner hvor for mange verktøy og inkonsekvente brukeropplevelser skaper mer bry en effektiv samhandling. Mange innlogginger, komplekse funksjoner og integrasjonsbrister ødelegger det som kunne vært motiverende og produktivitetsskapende.

En digital arbeidsplass må tilpasses ulike tankesett og situasjoner. Enten man skal planlegge prosjekter med teamet sitt, samle statistikk og ta beslutninger, diskutere idéer med en kollega eller dokumentere problemer og presentere løsninger.

De beste blir gode på blant annet brukerinnsikt og opplevelser

For å forstå brukeren må vi vite hva og hvordan de ønsker at ting skal skje. “Skal jeg snakke til applikasjonen, skal jeg trykke noen steder, skjer noe automatisk”, etc.

God planlegging, kundeorientering og medarbeiderfokus er nøkkelord for å lykkes. Stadig oftere benyttes ’design thinking’ som metode for å unngå store gap mellom forventninger og virksomhetens kapasitet. Bruker man DesignThinking-filosofien er det store sjanser for å lykkes. Den hjelper nemlig både med å identifisere kjernefunksjonaliteten til en tjeneste, samt hvilken merkeopplevelse dere søker å gi brukeren.

Mobilitet et viktig stikkord

Telefonen er den viktigste katalysatoren for å skape konsistente og gode brukeropplevelser. Og vi som besøkende og medarbeidere er svært motiverte for denne type tjenester. Det handler mye om smart tilretteleggelse av relevante fasiliteter og riktig informasjon – raskt og til riktig tid. Det vil bidra til enkelhet, effektivitet og selvstendighet for både leietaker og besøkende. Og som en direkte konsekvens, høyere kundetilfredshet.

I et næringsbygg ønsker leietakerne mer kontroll over egen tid og egne oppgaver. Her bidrar teknologien til å redusere friksjon mellom ansatte, leietakere og besøkende. Slike konsepter kan bygges på en såkalt ”bot”, i praksis en personlig, digital assistent som vil være hjelperen til ansatte, besøkende og andre. Et API inn mot denne tjenesten vil også gjøre den tilgjengelig for leietakernes egne internsystemer, slik at hver enkelt ansatt opplever jobben sin enklere og morsommere.

Mobiltelefonen er inngangen enten det er samhandling mellom mennesker og virksomheter – eller mellom mennesker og ting

Det handler om mikroøyeblikk der mobilen blir et verktøy for at ting skal skje, enten du kjører inn i garasjen og blir belastet automatisk for parkeringen, eller for kaffebestillingen, møterommet eller transporten til og fra, eller at du automatisk blir fortalt at du skal møte «Per» på” møterom 61” og at han blir 5 minutter forsinket. Denne innsikten vil etter hvert også trigge nye verdiøkende tjenester.

 “’Bot’en” er stemmen til hele bygget og den som hjelper deg hver dag

En ’bot’ vil vokse og lære underveis og kjenne enkeltbrukerne stadig bedre. Et eksempel kan være å hente info fra LinkedIn om eksterne møtedeltakere, passe på at rom bookes, møteroms-mat huskes og at konto man betaler med i kantinen fylles på når det nærmer seg tomt. Tjenesten tar seg av dialogen mellom enkeltbrukere og deres besøkende og tilbyr personaliserte passord til hver enkelt person.

 Kunstig intelligens for alle og mye smartere app’er

Fremtidens applikasjoner vil i større grad være hybride og følge med oss over alt, i bilen, på jobb og hjemme – de vil samle inn data om vår adferd, lære av våre vaner og de vil agere på basis av hva de har lært – med automatisering, forenkling og effektivisering av våre hverdagsvaner som resultat.

Suksess i en applikasjon må derfor ikke måles i tid brukt eller antall ganger brukt, det må måles i hvilke verdifulle erfaringer man som bruker får av å bruke dem – og opplevelsen skjer automatisk, utenfor selve applikasjonen, fordi den gir deg relevant informasjon når du trenger den.

Leietakere og medarbeidere vil ta det for gitt at huseier følger med i utviklingen. Sørg for at du er like smart som app’ene og tar digitaliseringen på alvor.