Arbeidsgivere i Oslo-området melder om moderat oppbemanning kommende kvartal, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. Det er gode nyheter for Norges mest aktive arbeidsmarked.

Oslo-området er Norges mest aktive arbeidsmarked. I hovedstaden søker én av fem arbeidstakere aktivt etter ny jobb, og fire av ti ser for seg å bytte jobb de neste to årene. Høyere enn noe annet sted i landet, viser tall fra ManpowerGroup.

– Osloborgere nyter godt av et arbeidsmarked med mange muligheter og flere relevante jobber i nærheten enn i andre deler av landet. I Oslo er det også flere bedrifter som konkurrerer om de samme hodene. Begge deler påvirker hvor lenge arbeidstakere ser for seg å bli i jobben, sier regionsjef for Manpower i Oslo og Akershus, Thomas Bye.

Nå kan kampen om de beste hodene tilspisse seg ytterligere. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer for andre kvartal 2017 viser at arbeidsgivere i Stor-Oslo forventer netto bemanningsutsikter på 4 prosent, justert for sesongvariasjoner. På landsbasis er tallet 6 prosent. Optimismen i arbeidsmarkedet i Stor-Oslo fortsetter altså å vokse, men prognosen er mer moderat enn landsgjennomsnittet.

– Arbeidsmarkedet i Oslo og Akershus er både mer stabilt og mer sammensatt enn i andre deler av landet. Oljenedturen traff ikke like hardt her som i andre regioner. Etter en stor bølgedal kommer en høy bølgetopp, slik vi ser på Sør- og Vestlandet. I Stor-Oslo har sjøen vært roligere, sier Bye.

Sterk optimisme i resten av landet

Arbeidsgivere over hele landet forventer økning i ansettelsesaktiviteten i andre kvartal 2017. Når man trekker fra de arbeidsgiverne som skal nedbemanne fra dem som skal oppbemanne og sesongjusterer tallene, så ender prognosen på +6 % Dette er de mest positive tallene på landsbasis siden 2013.

– Vi ser utvilsomt en gryende optimisme blant norske arbeidsgivere. Utsiktene er positive i både privat og offentlig sektor. Arbeidsgivere i arbeidsintensive sektorer som bygg og anlegg, handel og service og offentlig sektor forventer stor vekst i netto sysselsetting det kommende kvartalet, sier Bye.

 Positive utsikter i privat sektor

Av de ni sektorene som er med i undersøkelsen, er det best utsikter i bygg og anlegg, som ender opp med en netto forventet bemanningsutsikt 13 prosent. Forventningene i handel og service og offentlig sektor er også oppmuntrende, med en netto forventet bemanningsutsikt på 9 prosent. Sammenlignet med andre kvartal 2016 er forventningene for industrisektoren nå hele 9 prosentpoeng sterkere.

Bare én sektor forventer netto nedbemanning. I olje og gass-sektoren forventer arbeidsgivere en nettoreduksjon i antall ansatte på -3 prosent. Sammenlignet med andre kvartal 2016 rapporterer arbeidsgivere en reduksjon på -8 prosentpoeng. Bemanningen i sektoren har vært fallende siden råvareprisene falt i 2014.