Gjennom 30 år har Nydalen utviklet seg fra å være et slitent industri- og lagerområde til en moderne bydel, full av kontorvirksomheter. Men lenge var det slik at når lysene gikk av i kontorbyggene og de ansatte dro hjem, så var det lite liv i gatene i Nydalen. Handelshøyskolen BI og en ny videregående skole har hjulpet litt, men området manglet nok boliger til å bli et sted folk kunne oppsøke om ettermiddagen og kvelden for å gjøre noe.

De seneste årene har imidlertid Avantor og andre eiendomsaktører fokusert sterkt på boligutvikling i Nydalen. Og nå er Avantor i full gang med masterplanen Nydalen Pluss. Da planene ble presentert, uttalte Avantor at det kan bygges ut rundt 500 000 kvadratmeter med eiendom i Nydalen, hvorav halvparten kan være boliger. Det tilsvarer rundt 3000 boliger. Til sammenligning hadde Avantor det frem til Nydalen Pluss ble lansert under Oslo Urban Arena for to år siden bygd rundt 500 boliger.

Det blir ekstra fokus på å investere i nye byrom og møteplasser, og flere av prosjektene vil ha både innslag av næring og bolig. Avantor vil ha en ny kommunedelplan, da den gamle planen fra 1990 har vært veldig rettet inn mot næringsbygg.

Miljøbygg

Avantor har flere konkrete prosjekter på gang i Nydalen. Selskapet har et Futurebuilt-samarbeid med blant annet Snøhetta og Skanska som skal gi et miljøbygg på Gullhaug Torg. Måler er å løse byggenes tekniske utfordringer så low tech som mulig, i motsetning til det Avantor mener er fordyrende hitech-løsninger. Ventilasjon, kjøling og oppvarming skal foregå uten tilført energi og andre materialer skal være utslippsfrie.

Gullhaug Torg 2A skal være et kombinert bolig- og kontorbygg på til sammen 10 700 kvadratmeter fordelt på inntil 16 etasjer. Det legges opp til 5000 kvadratmeter med boliger, 4200 kvadratmeter med kontorer og 1500 kvadratmeter med næring.

Avantor har fått inn Elkjøp på 7000 kvadratmeter til det andre bygget på Spikerverket. Bygget blir på 13 000 kvadratmeter og vil stå ferdig sommeren 2017. Dermed begynner Spikerverket-prosjektet til Avantor for alvor å ta form. Egmont Hjemmet Mortensen AS har allerede flyttet inn i det første nybygget på Spikerverket-tomten. Nå jobber Avantor med et tredje bygg på tomten. Det skal være på 7000 kvadratmeter.

Arkitektkonkurranse

I Nydalsveien 32B har Avantor hatt en arkitektkonkurranse med ti arkitekter. SAAHA gikk seirende ut av konkurransen med utkastet I love Nydalen sammen med LALA Tøyen, Degree of Freedom og Gether. «Formålet med konkurransen har vært å få utarbeidet forslag til hvordan det historiske gamle industribygget i Nydalsveien 32B kan bevares, samtidig som det bygges nye boliger i, på eller ved bygget. Videre har det vært et ønske å legge til rette for utadrettet virksomhet som åpner tilgangen til det til nå lukkede industribygget, slik at stengte fasader kan erstattes med et aktivt og pulserende byliv».

I Gjerdrums vei 10 skal Avantor bygge studentboliger. Byrådet i Oslo har akseptert Avantors planer om å bygge 460 studentboliger. Avantor kan bygge inntil 18 850 kvadratmeter BRA, hvorav 14 800 kvadratmeter er ny bebyggelse. Plan- og bygningsetaten var skeptisk til planene, men byrådet mener Oslo trenger flere studentboliger og gikk for Avantors forslag.