– Kontormarkedet i Oslo, Asker og Bærum er i ferd med å legge oljesmellen bak seg, og det er ventet redusert ledighet og vekst i markedsleiene, skriver DNB Næringsmegling i sin siste markedsrapport.

Mads Hofrenning Wanderås, analytiker i DNB Næringsmegling skriver at kontoredigheten i Oslo, Asker og Bærum er for det tredje halvåret på rad redusert.

– Ledigheten er ned 0,5 prosentpoeng over de siste 12 måneder, og underbygger trenden i ledighetsreduksjonen etter at den toppet ut høsten 2015 på 9,0 %, skriver han i markedsrapporten.

Grunnen er blant annet lav nybygging, konvertering til bolig og optimisme fra bedriftene.

I rapporten står det at NAV Oslo estimerer en sysselsettingsvekst på 1,6 % i 2017 hvor majoriteten er innen mindre kontorintensive yrker, som bygg-og anlegg, helse, omsorg og utdanning. DNB Markets venter at kontorsysselsettingen vil ha omtrent samme prosentvise vekst som landet som helhet de neste tre årene.

Samtidig forventer næringslivsledere i hovedstadsområdet en sterkere lønnsomhetsutvikling enn etter oljesmellen.

Forutsatt et sterkt boligmarked venter DNB Næringsmegling konverteringsvolumer opp i mot 90.000 kvadratmeter i 2017 og 75.000 kvadratmeter i både 2018 og 2019.

– Lavere volumer i 2018/2019 skyldes at de mest åpenbare og attraktive objektene allerede har blitt eller er i en prosess for konvertering. De fleste kontorbygg som konverteres til andre formål ligger ofte utenom de etablerte kontorklyngene. Beliggenheten vurderes som lite attraktiv for kontorbrukerne, for eksempel fordi det er langt til nærmeste kommunikasjonsknutepunkt, eller at arealløsningene er lite hensiktsmessige, skriver Wanderås i rapporten.

DNB Næringsmegling mener konverteringer i perioden fremover vil medføre at den gjenværende kontorbyggmassen vil være av generelt høyere kvalitet.

Prisvekst

Gjennom 2016 og så langt i 2017 har DNB Næringsmegling registrert en høy etterspørsel etter kontorarealer i de mest attraktive områdene. De antar at prisveksten vil komme raskere i sentrum enn langs vest- og østaksen.

– Vest og øst for sentrum må praksisen med rabatter i form av leiefritak og lignende reduseres, og mer ledige arealer absorberes, før vi får en markert vekst i markedsleienivåene, står det videre i markedsrapporten.

– Vi har nedjustert ledighetsprognosene fra i høst på bakgrunn av en fortsatt redusert tilbudsside samt økt optimisme i næringslivet. Kombinasjonen av høy konvertering og lave nybyggingsvolumer bidrar til at ledighetstrenden fortsetter nedover. Vi tror at denne tendensen vedvarer og at den negative netto nybyggingen vedvarer i 2017/2018. Potensialet for nye kontorbygg i Oslo, Asker og Bærum er veldig stort og det er flere store ferdig regulerte prosjekter som kan øke ledighetsnivået på sikt, står det i rapporten.