Parkeringshuset inneholder 102 ladepunkter.

– Jeg er stolt over å åpne en brukerorientert og framtidsrettet mobilitetsløsning på Vulkan. Her kombinerer vi unike lademuligheter for beboere og næring, hvor digitale løsninger og funksjonalitet står sentralt, med gratis beboerparkering, og en egen bildelingspool for elbiler. Det er ikke ofte jeg er vitne til like helhetlige og robuste løsninger, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel.

– Ladestedet på Vulkan bidrar til å redusere presset på gateparkering i Oslo sentrum, samt legger til rette for miljøvennlig biltrafikk. Ladestedet er et eksempel på en løsning på mangelen på parkeringsplasser med lademuligheter i Oslo sentrum, sier Isak Oksvold, direktør for miljø og samfunnsansvar i Aspelin Ramm, selskapet som har utviklet Vulkan.

Ladestedet har totalt 100 ladepunkter samt to hurtigladere og er et samarbeidsprosjekt med Oslo kommune. Fortum Charge & Drive står for ladetilbudet. Parkering er gratis for elbilkjørere på kvelds-og nattestid.

– For at elbileiere skal kunne bo i byen må det på plass et bedre ladetilbud. Her er det et stort potensiale for å utnytte eksisterende parkeringshus bedre, legger han til.

Smartere bruk av parkeringskapasitet 

Utgangspunktet for prosjektet var at Aspelin Ramm hadde ledige parkeringsplasser på kvelden og natt på Vulkan. Oslo kommune hadde behov for flere sentrale ladeplasser for elbileier, og et bedre ladetilbud til nyttetrafikken.

– Vulkan ladested er et godt eksempel på hvorledes vi kan utnytte strømkapasiteten og parkeringskapasiteten som allerede finnes i byen på en smartere måte. Det er også fornuftig i et miljøperspektiv, påpeker Oksvold.

Vil tilby full lademeny 

Frem mot sommeren 2017 vil anlegget oppgraderes med reservasjonsløsninger, fritt valg av ladehastighet på samtlige 100 ladepunkter og betalingsløsninger.

– Mot sommeren vil samtlige 100 ladepunkter kunne tilby alle ladehastigheter ved å ta i bruk ny teknologi. Skal du parkere natten over kan vi tilby normal hjemmelading på 3,6 kW, eller er du innom for et møte eller en lunsj, kan vi tilby inntil 22 kW lading fra samme ladepunkt. I tillegg kommer to hurtigladere, uttaler Jan Haugen Ihle i Fortum Charge & Drive.

22 kW ladehastighet tilsvarer ca. 100 kilometer rekkevidde per time. Ladestedet tas enkelt i bruk ved å booke beboerparkering gjennom Europarks parkeringsapp på mobilen. El-bilister står gratis på Vulkan på ettermiddagen og natten ved å aktivere beboerparkering. Lading skjer ved å aktivere en av de 102 ladepunktene fra Fortum Charge & Drive med Fortum app på mobilen eller RFID-brikke.