17. februar ga Regjeringen Justis- og beredskapsdepartementet i oppdrag å utrede en omlokalisering av Politihøgskolens virksomhet. Nå tilbyr Moss kommune og Höegh Eiendom politiet en toppmoderne skole i sentrum av Moss.

En ny politihøgskole er allerede regulert i kommuneplanene. Allerede i 2020 kan skolen flytte inn i toppmoderne lokaler, sentralt i den nyutbygde delen av Moss sentrum.

Vinn-vinn for Justissektoren
Alle kjente krav fra Politihøgskolen blir ivaretatt i prosjektet i Moss. I følge Politihøgskolens egne analyser vil en ny effektiv skole redusere driftsutgiftene med over 100 millioner kroner per år. I tillegg er det gjennomført en verdivurdering av dagens skole på Majorstuen i Oslo på nær en halv milliard kroner.

– Vi har jobbet målrettet sammen med Höegh Eiendom for å etablere en ny politihøgskole i Moss, med en øvingsarena på Rygge. Justissektoren har lett etter mulig plassering av en ny politihøgskole i ti-tolv år og endelig kan de nå få mulighet til styrke politiutdanningen med en ny og tilrettelagt skole i Osloregionen, sier Tage Pettersen, ordfører i Moss.

– Höegh Eiendom er svært fornøyd med den brede støtten som utbyggingsprosjektet har fått i Mosseregionen og i Østfold. Faller valget på Moss, skal vi gjøre vårt ytterste for å gi politistudentene en trygg og effektiv høyskole som tilfredsstiller alle moderne krav, sier Jan Erik Kristiansen, direktør for forretningsområdet Moss i Höegh Eiendom.

Sentral plassering 
Pettersen fremhever at Moss og nærområdet har alt som både høgskolen og deres elever måtte ønske.

-Reisetiden mellom Oslo S og Moss vil komme ned i 27 minutter når jernbaneutbyggingen står klar. Det er kortere reisetid enn hva t-banen bruker fra Oslo sentrum og til nord i Groruddalen, sier Tage Pettersen.

Ettersom tomten står klar for utbygging og en høgskole er ferdig regulert inn, kan arbeidet med en ny politihøgskole i Moss komme i gang raskt og stå klar allerede i 2020. På øvingsarenaen på Rygge trener politiet allerede.

– Politiet trener og øver allerede i dag på Rygge flystasjon og her er det potensial for å utvide med relevant trening for fremtidens politikvinner og -menn. Ikke minst er Rygge et ypperlig utgangspunkt for politiet å øve mer på samvirke med Forsvaret og andre beredskapsaktører, avslutter Tage Pettersen.