Philips Lighting har utviklet en moderne lysteknologi som sparer miljøet for CO2-utslipp, samtidig som det sikrer bedre arbeidsmiljø. Idun, som er en del av Orkla Foods er en av aktørene som har benyttet seg av teknologien, og sparer 77 prosent på energiforbruket med belysningskonseptet GreenWarehouse. I tillegg til besparelsene tilfører løsningen også intelligente funksjoner.

– Orkla har et program hvor vi jobber med kontinuerlig forbedring, det er ledelsesdrevne prosjekter for energitiltak, og vi gjorde en kartleggingsstudie hvor vi så at oppgradering av belysningen er et godt ENØK–tiltak, sier Håvard Hagen i Orkla Foods Norge AS.

De nye LED-lysene har skapt overskudd i mer enn budsjettet, de har også gitt overskudd hos de ansatte, som nyter godt av lyset i de åtte meter høye lagerhallene.

– Vi som jobber her er svært fornøyde. Arbeidsmiljøet har blitt mye bedre, lyset gir bedre oversikt og lettere lesbarhet. Armaturene har en dobbel asymmetrisk lysfordeling og det gir god spredning og en langt jevnere belysning oppover i reolene, sier Stefan Göttsche i teknisk avdeling ved fabrikken.

Nøkkelen er trådløs kommunikasjon

Med trådløs kommunikasjon er behovet for tidskrevende og kostbare installasjoner av kabler redusert til et minimum, og ved hjelp av sensorer styres belysningen slik at den er optimal. Belysningen er også soneinndelt, slik at man kun har lys på i de soner hvor det registreres bevegelse. Samlet sett har prosjektet til Idun en tilbakebetalingstid på tre år.

– Vi opplever at norske bedrifter har fått øynene opp for hvor mye det å installere ny og energibesparende belysning kan bety for omkostningsnivået og forbedring av arbeidsmiljøet og produktiviteten. Den opplevelsen de har hatt på Idun-fabrikken kjennetegner det vi hører fra andre kunder, og vi er glade for at vår utvikling av nye tekniske produkter kan være fordelaktig for norske kunder og ansatte, sier Astrid Simonsen Joos, CEO i Philips Lighting Nordics.

Planen på Idun-fabrikken er å skifte ut belysningen på kontoret og utendørs til en nyere og mer energibesparende teknologi.