Lagårdsveien 78-80 ligger ved Paradis Stasjon i et av Stavangers mest attraktive og sjønære områder, med god offentlig kommunikasjon og gåavstand til sentrum. 70-talls kontorene er nå i gang med en rehabilitering og utvikles til et moderne flerbrukerbygg etter internasjonal modell.

Konseptet har fått navn «New Energy Stavanger». På gateplanet blir det et nærsenter som vil huse baker, apotek, servering, kaffebar, kiosk og frisør. Det blir også en stor dagligvareforretning i underetasjen. Første byggetrinn er allerede i gang, og hele prosjektet, inkludert leiligheter på toppen av det eksisterende høyhuset er planlagt å stå ferdig 2018/2019.

– Vi har fulgt godt med på hva som skjer i Stavanger. Mye nytt blir lansert, men så stopper det opp. Vi rehabiliterer et kontorbygg og gjør det om til flerbruksbygg i et område hvor Stavanger by ønsker mer aktivitet, sier Bjørn Strømsnes, i Njord Real Estate AS.

Strømsnes kan foreløpig ikke gå ut med detaljer om hvilke leietakere de har fått inn, men han sier til NæringsEiendom at kontordelen i høybygget er utleid, mens de resterende lokalene i lavbygget på cirka 6.000 kvadratmeter står foran en omfattende rehabilitering.

Etterspør sentrumsnære kontorer

 Kommuneplanen for Stavanger sentrum muliggjør en fremtidsrettet byutvikling i Paradis med kombinasjon av boliger, kontor og handel.

– Alt er ikke bare sorgen i Stavanger. Dette prosjektet er myntet på en ny giv for byen, vår tro på regionen og foredling av det som var. Den nye sentrumsplanen til Stavanger kommune etterspør sentrumsnære kontorer. Vi gir dem det, sier Strømsnes.

I Paradis har kommunen planer om park, gater med spisesteder og yrende kulturliv. Det er lagt opp til at folk skal bo, handle og arbeide i moderne bygg med fremtidsrettet miljø.

– Vår eiendom er porten til Paradis og blir det første trinnet i en meget spennende utvikling for byen. Beliggenheten er interessant, særlig etter hvert som grensen til sentrum blir utvidet. Vi har tenkt byutvikling og vi tror vi vil lykkes, understreker Strømsnes.

Lav ledighet

Stavanger sentrum har ifølge Strømsnes lav kontorledighet, og mangler kontorer med store etasjeflater i nærheten av god offentlig kommunikasjon.

– Den største klagen fra bedrifter har vært mangel på funksjonelle og fleksible arealer – prosjektet innfrir disse kravene. New Energy Stavanger dekker behovet for store arealeffektive kontorflater på opptil 1.500 kvadratmeter. Det forventes etablert opptil 900 nye arbeidsplasser i eiendommen. Vi har sterk tro på regionens utvikling og bygget vil bidra positivt til byens vekst. Eiendommen har mulighet for ytterligere utbygging med opptil 9.000 kvadratmeter for leietakere med vekstbehov, fortsetter han.

Miljø i fokus

 I utformingen av New Energy Stavanger har «smart office» samt miljø- og energieffektive løsninger stått sentralt.

– Det satses på Breeam Very Good-standard, og det planlegges blant annet solcellepaneler på det 1.500 kvadratmeter store taket, som kan dekke nesten 10 prosent av energibehovet. Det legges vekt på grønn energi, moderne tekniske løsninger og materialer. Rehabilitering av eksisterende bygg er på alle måter mer miljøvennlig enn nybygg, forklarer Strømsnes.

– New Energy Stavanger er myntet på en ny giv for byen, vår tro på regionen, foredling av det som var, grønn energi, moderne fleksible løsninger og miljøfokus, avslutter han.