Anthon B Nilsen Eiendom skal bygge tre nye innkvarteringsbygg i Lahaugmoen Næringspark. Leiekontrakter for nybyggene er nå signert med Con-Form AS og Veflen Entreprenør AS. Con-Form skal leie to av byggene. Hvert bygg er på cirka 850 kvadratmeter og inneholder 45 pendlerhybler med eget bad og minikjøkken i tillegg til felles oppholdsrom, vaskerom og lagerareal. Byggene ferdigstilles suksessivt fra oktober i år til januar 2018.

– Vi begynner nå å få et stort volum av innkvarteringsbygg med lange leiekontrakter. Med de tre nybyggene vil vi ha utviklet et volum på 494 pendlerhybler fordelt på 15 bygg, sier Magne Ridderholt, prosjektdirektør i Anthon B Nilsen Eiendom, som er godt fornøyd med å kunne ønske Con-Form og Veflen Entreprenør velkommen som nye leietakere på området.

Særlig de siste årene har Anthon B Nilsen Eiendom erfart økende etterspørsel av innkvarteringsbygg.

– Innkvarteringssegmentet oppleves å være relativt ukjent i meglerbransjen, og vi har derfor ivaretatt alt markedsarbeid og utleie selv, og med godt resultat. Vi har gjennom årene bygget opp en høy kompetanse om dette markedet, og samtidig utviklet et helhetlig konsept som har gitt god respons blant kundene, sier Ridderholt.

Nybyggene tilfredsstiller TEK 10 og krav til universell utforming, og oppføres i energiklasse B hvor for eksempel oppvarming av tappevann og hybler skjer via områdets CO2 nøytrale nærvarmeanlegg.

– Vårt innkvarteringskonsept legger til rette for et godt bomiljø for pendlerne hvor det foruten god standard på hyblene også legges vekt på kvaliteter i utemiljøet, sier han og legger til: «Vi er opptatt av rekreasjon, ikke bare gjennom kvalitet på hyblene, men også ved kvalitet i utearealene».

Ettersom mange av beboerne er der over helgen mener Ridderholt at det er viktig å tilrettelegge for livskvalitet utenfor hybelen, slik som tilgang til naturen.

For pendlere på Østlandsområdet

Lahaugmoen Næringspark er lokalisert mellom Oslo og Gardermoen, RV4 og E6 mellom Hvam og Gjelleråsen.

– Vi har fått en sterk posisjon i pendlerbolig segmentet. Der vi tilbyr moderne hybler av god kvalitet, skreddersydd for pendlere med arbeid i det sentrale Østlandsområdet, sier han.

Ridderholt påpeker også at de har utvidet servicetilbudet.

– Vår største leietaker er Lahaugmoen Innkvartering AS som vi har et godt og tett samarbeid med. Lahaugmoen Innkvartering AS drifter kantinen på området, og tilbyr alle måltider for de som ønsker det. Samtidig tilbys renhold, sengeskift og håndklær – dette er et tilbud som det er valgfritt for våre kunder å benytte seg av, sier han.

Mulighet for utvidelse

 Området er på 287 mål, og her kan Anthon B Nilsen Eiendom bygge ut cirka 100 000 kvm til sammen.

– Her finner du virksomheter med synergi til hverandre, og en helhetlig næringspark med kvalitet. Lahaugmoen har bygg med store arealer, men er allikevel tett på hovedstaden, flyplass og togterminaler – hvilket gjør den til et ypperlig pendlerhjem også for mange store bedrifter, sier han.

For å få næringsparken dit den er i dag er det gjort en del infrastruktur grep: Dagens hoved adkomstvei og de interne hovedveiene i parken er oppgradert til kommunal standard, og et nytt stamnett for fjernvarme, vann, avløp, overvann, brannvann, høyspent og fiber er på plass.

– Det nylig bygget en ekstra adkomstvei inn til Lahaugmoen som gir området en gjennomgående veiforbindelse. Denne veien åpnes denne våren, avslutter Ridderholt.