Kontorplasser.no er en digital markedsplass som formidler kontorplasser for gårdeiere og bedrifter. Leietakerne er små bedrifter eller frilansere på jakt etter et sted å sitte.

– Tjenesten er for dem som vil leie kontorplass på en enkel måte, uten for mye styr med komplekse og lange kontrakter og med alt mulig av tillegg. Derfor ber vi våre utleiere å legge alt inn i leien, slik som møbler, strøm, internett, renhold, møteromstilgang og tekjøkken, sier Hugo Hansen, markedssjef i Kontorplasser.

Dette er også en måte for bedriftsledere å tjene noen ekstra kroner på ifølge Hansen.

– Vi ønsker å vise bedriftseiere at den ledige plassen kan gi inntekter. Vi er kun en formidler og markedsplass, vi eier ikke egne kontorplasser, påpeker han.

Tjenesten ble startet da Øyvind Løland, gründer av selskapet, oppdaget hvor vanskelig det var å finne et sted å jobbe når man kun var én person.

– Alle næringsmeglere fokuserer naturlig nok på større arealer. Utleie av enkeltplasser til freelancere og småbedrifter har så langt gått via kontakter, ergo var det et poeng å lage en markedsplass der de som har plass til overs kan møte de som bare trenger litt plass, sier Hansen og legger til at det en økende trend med små bedrifter og freelancere.

Hansen opplever at det er en klar trend i Norge med både flere gründere, men også flere som driver for seg selv og i mindre team.

– Antall frilansere er sterkt økende. Dette sammenfaller også med at antall digitale disipliner er økende, ergo er det faktisk mulig å drive små team med kunder over hele verden, sier han.

Hvorvidt bedriftene som leier ut kontorplass er opptatt av hvem leietakeren er varierer.

– Her er det veldig todelt, noen er tydelige på at de vil leie ut til eller leie hos noen innen samme bransje eller tilstøtende bransjer. Andre trenger bare et sted å sitte, sier markedssjefen, som tror at stadig flere vil være opptatt av fleksible kontorløsninger som ikke koster for mye.

– Dette er en fremtidsrettet tjeneste som utnytter ressurser på en mer effektiv måte. Vi tar i bruk eksisterende leide lokaler og lager en markedsplass der små bedrifter kan skaffe seg ekstrainntekter. Dette er delingsøkonomi i B2B-markedet. På denne måten blir også ledige eller frigjorte enkeltplasser ekstrainntekter for bedriftene og dermed gunstig priset. Ergo en vinn-vinn situasjon for alle involverte, avslutter han.