I 2002 flyttet advokatkontoret Arntzen de Besche inn i totalrenoverte lokaler i Bygdøy Allé 2 (BA2).

– Det ble gjort en stor jobb teknisk, både med infrastruktur og det visuelle, samtidig som det representerte en ny tid for oss, sier Erling Høyte, partner og advokat i Arntzen de Besche.

Det var ikke tilfeldig at BA2 ble valgt som kontor. Det skulle tilfredsstille fire hovedkrav; ligge innenfor Oslo sentrum, ligge åpent slik at alle medarbeiderne fikk dagslys inn på arbeidsplassen sin, lokalene skulle være arealeffektive med liten midtkjerne og det skulle være et bygg med kvaliteter.

– Bygget oppfylte alle disse kriteriene. I tillegg hadde det et flott auditorium, stort garasjeanlegg og andre gode fellesfunksjoner, sier Høyte.

I 2016 var tiden inne for en oppgradering, lokalene i 2. og 4.til 7. etasje ble pusset opp, og det ble etablert nye innvendige trappeløp.

– Etasjene var lukket og vi opplevde at det var litt liten kommunikasjonen mellom etasjene. Vi tenkte ikke så mye over det de første årene, men det å ha en ekstern trapp fungerte som en barriere. Terskelen for å gå ut av kontoret og opp to etasjer viste seg å være litt for høy, forklarer advokaten.

Samtidig ønsket Arntzen de Besche at de ansatte skulle bli mer integrerte, samarbeide tettere og bli bedre kjent. Selskapet har i dag 120 ansatte, fordelt på fire etasjer.

– Vi mente at virksomheten kunne bli bedre integrert, og vi merket at tiden var inne for å gjøre noen forandringer, selv om lokalene fungerte og en renovering virket avskrekkende, ler Høyte, og legger til at prosessen gikk mye bedre enn antatt, og varte i overkant av tre sommermåneder.

Bedre internkommunikasjon

Til tross for at bygget og kontorene er de samme, oppleves arbeidsplassen betraktelig annerledes.

– I dag har internkommunikasjonen blitt atskillig bedre, ettersom det er mye enklere for de ulike avdelingene å kommunisere, og vi opplever en større kontakt mellom etasjene. Nå hører vi lyder og at folk snakker sammen i andre etasjer, det er mye mer liv vertikalt, forklarer Høyte, og påpeker at alle som jobber hos dem har cellekontor, derfor er det bare å lukke døren når de trenger ro.

Nå har de ansatte i fått større glede av fellesarealene i hver etasje. Det er dedikerte møteplasser, ikke kun for de som sitter i etasjen, men ulike sosiale soner med flere funksjoner.

– Vi har brukt forskjellig møblement for å tilrettelegge for ulike aktiviteter. I en av etasjene har vi et kjøkken med mikrobølgeovn, slik at alle som har lyst på varmmat treffes der, forteller han, og legger til at i de resterende etasjene finner man en lounge, et bordspill og høybord med aviser og barkrakker.

Resultater er at folk fra ulike avdelinger og etasjer samhandler mer og treffes oftere en før.

– Vi ser at de som ønsker varmmat møtes i 6. etasje – folk trekkes dit særlig på ettermiddagen. Istedenfor at alle sitter på sin plass og spiser alene, sitter ofte flere sammen. De andre sittegruppene er ikke spesielt gode å spise i, og det er en bevist tanke med slik at de forskjellige sonene fungerer som forskjellige møteplasser, forklarer advokaten.

«Positiv boost»

– Renovering kombinert med rebranding ga selskapet dobbelt effekt av revitaliseringen – vi fikk en positiv boost, sier Høyte, og legger til at dette skjedde omtrent samtidig.

Brandingprosessen har resultert i ny logo, tilpasset kunst og nytt markedsmateriell for Arntzen de Besche. I den nye logen er hovedbegrepet med at navnene står over hverandre beholdt. Ordet «de» som tidligere har stått med små bokstaver har nå fått store i noen sammenhenger, samt at skrifttypen er strammet opp og modernisert.

– Ved siden av navnet er det tilført et nytt symbol som sammen med navnet utgjør den nye logoen. Sirkelen rundt symbolet myker opp de stramme bokstavene som er brukt i navnet, og viser også lagspillet. Det er åpnet for en større variasjon i fargebruk knyttet til logo og visuell profil, forklarer han.

Arntzen de Besche har også fått kunstneren Helene Egeland til å lage ulike tegninger som representerer firmaets arbeid, som selskapet både benytter som en del av sin designprofil og som kunst på flere vegger i bygget.

– Rebrandingen har et moderne utrykk, og vi bruker disse tegningene helt bevist. Det kom som en stor og positive overraskelse når kopper, logo og alt av arbeidsmateriale var nytt, da de ansatte kom på jobb en mandag, sier han fornøyd. De ansatte som hadde ansvar for dette prosjektet gjorde en kjempe jobb.

Ettersom det er kommet flere nye og spennende ressurser på advokatsiden i 2017, tror Høyte at det er viktig at de kommer inn i noe som fremstår nytt, moderne og tidsriktig.

– Dette kunne vi gjort for noen år siden. Det vi har lært er – får man en god idé – ikke vær redd for og følg ideen. Se hvor vellykket dette har vært for oss – ikke nøl med å implementere endringer, se på økonomien og begynn og planlegg. Ikke la det bli tanken, avslutter Høyte.