Anlegget vil bestå av 1354 solcellepaneler og det er beregnet at det vil produsere 369.000 kWh i året.

– For leietakerne på CC Vest vil tiltaket medføre en reduksjon i strømkostnadene på cirka 300.000 kroner i året. Solstrømmen som blir produsert av solcellene tilsvarer strømforbruket til 16 eneboliger eller 1,5 millioner kjørte km med elbil i året, sier Øivind Gård, miljøsjef i Mustad Eiendom.

Miljøsjefen mener vi bare har sett starten av solceller i Norge. Prisene har falt jevnt i flere år, og solenergi har brutt igjennom lønnsomhetsbarrierene i flere markeder. Gård anser investeringen på CC Vest som lønnsomt, der Mustad Eiendom har en inntjeningstid på 14-15 år.

– Det høres kanskje dårlig ut, men i solcellesammenheng er det godt. Dette inkluderer også støtte fra kommunen, påpeker han.

CC Vest blir nå det første kjøpesenteret i Oslo med solceller, og nummer to i Norge, da Fornebu S var først ute. Dette blir det 6. største solcelleanlegget i Norge. Prosjektet starter opp februar/mars og planlagt ferdigstilt i løpet av mai 2017.

Ambisiøse miljømål

– Det som er mest spesielt med dette solcelleanlegget er at det vil bli synlig og tilgjengelig. Det får en helt annen eksponering enn for eksempel de største Asko-anleggene, ettersom de ligger på høye og flate tak. Synligheten gir en tilleggseffekt – den kan bidra til bevisstgjøring, forklarer Gård.

På sikt har Mustad Eiendom planer om å investere i flere solcelleanlegg, samt egne varme- og kjøleanlegg. Selskapet har ambisiøse miljømål, og et ønske om å utvikle Lysaker-byen på en klimavennlig måte.

– Leiekontraktene våre inneholder en grønn klausul som gjør det mulig for oss å gjennomføre miljøvennlige investeringer i samarbeid med leietaker, så fremt leietakerne får årlige reduserte kostnader. Dette gjelder derimot ikke standard vedlikeholdskostnader, forklarer miljøsjefen.

Selskapet jobber i disse dager med å bli ISO-sertifisert, en internasjonal miljøstandard.

– Vi opplever allerede at enkelt leietakere begynner å stille miljøkrav til gårdeier, og vi ønsker å være tidlig ute, samt at dette er en del av vår strategi. Vi tror at leietakere vil bli mer miljøbevisste i tiden som kommer, avslutter Gård.