Eiendomsspar kjøpte på begynnelsen av året det såkalte Alnabrukvartalet, som består av Caspar Storms vei 14-16, Ole Deviks vei 35 og Strømsveien 195-197. Dermed økte det Christian Ringnes-kontrollerte eiendomsselskapet sin satsing på Alnabru- og Økern-området til et samlet areal på 182 500 kvadratmeter. Eiendomsspar eier nå Alna Park (Strømsveien 221/223), Alnabru Næringspark, Verkseier Furulundsvei 9, eiendommer i Strømsveien og Økernveien.

Presses ut av sentrum

Mange av eiendommene på Alnabru er kombinasjonsbygg med lager- og produksjonslokaler og tilhørende kontorer. Dette er eiendommer som det blir færre og færre av i Oslo etter hvert som stadig nye områder transformeres til bolig- og kontorbydeler. Fabritius Gruppens adm. direktør Asgeir Solheim har tidligere uttalt til NæringsEiendom at leietakerne som trenger kombinasjonslokaler med kontor og lager eller produksjon presses lenger og lenger ut av bysentrum og at hans selskap mottar mange henvendelser fra denne type leietakere. Sigurd Stray forteller også om bedrifter som tar kontakt for å se på Eiendomsspars eiendommer på Alnabru.

– Det er veldig mange leietakere som er interessert i Alnabru-området. Men å leie ut rene kontorbygg er vanskelig. Bedriftene vi snakker med ønsker gjerne å ha noe lager ved siden av, sier Stray.

Han forteller at det ikke er veldig mye ledig i Eiendomsspar-porteføljen på Alnabru.

– Denne er nå rundt 6 prosent, opp fra i underkant av 3% før kjøpet av Alnabrukvartalet, som  hadde en del ledighet, sier Stray.

Utvikling tar tid

På lang sikt vil trolig også kombinasjonseiendommene på Alnabru lide samme skjebne som tilsvarende eiendommer i Nydalen (for 10-20 år siden), Økern (nå og i tiden fremover) og det sørlige Groruddalen (nå og i tiden fremover): Rives og erstattes av nye kontorbygg og boliger. Men det er ikke noe som vil skje med det første.

– Vi opplever at det fortsatt er en god stund til det kan gjennomføres en større utvikling på Alnabru. For ti år siden sa vi at det ville ta ti år, og det sier vi fortsatt. Men for oss som en langsiktig eiendomsaktør er dette et veldig godt ventespill, med akseptable leiekontrakter. Dette er ikke noe for de kortsiktige eiendomsselskapene, sier Stray til NæringsEiendom.

Man skulle tro at utleiere ville kvie seg for å tegne langsiktige avtaler i et område som kanskje skal gjennom en større transformasjon, men det er ikke noe problem som Eiendomsspar opplever.

– Vi tegner fremdeles ti års leiekontrakter på Alnabru, sier Stray.

Blant lokalene som Eiendomsspar har ledighet i på Alnabru, er Caspar Storms vei 14, som er en del av det nylig kjøpte Alnabrukvartalet. Der er, og blir det ledig lagerlokaler med kontormesanin (156 m2 lager og 233 m2 kontormesanin ledig nå, mens det blir mer ledig fra mai 2019. I Strømsveien 221-223, Vollaveien 15-19 og Tvetenveien 11 har Eiendomsspar også ledig areal. I Ole Deviks Vei 35/Caspar Storms vei 16 er det inntil 3222 kvadratmeter ledig areal.

Boligutvikling

Noe av det Eiendomsspar ser for seg i Alnabru-området om 10 til 20 år, er en omfattende utvikling av enten bolig eller næring. Selskapet har blant annet planer om å utvikle boliger i Økernveien 115 sammen med OBOS. Også eiendommene på Alnabru kan bli boliger.

– En Alnabru-utvikling er såpass langt frem i tid at det er vanskelig å si at det blir bare boliger eller bare næring der. Men vi har tro på et langsiktig boligcase. Det må lages en god veiledende plan for offentlig rom for området, sier Sigurd Stray.

Eiendomsspar har en ambisjon om å ha en hånd med på rattet når Alnabru skal utvikles videre. Selskapet vil derfor kjøpe mer eiendom i området, gitt at eiendommene «blir fornuftig priset».

– Vi vil være med på å utvikle dette store området, sier Stray.

I dag bor det rundt 50 000 innbyggere i bydel Alna, og politikerne ønsker å utvikle boliger rundt t-banestasjonene i bydelen. Det er også krefter som ønsker å flytte Alnabruterminalen, slik at området kan frigjøres for byutvikling i dalbunnen.

1000 til 1400 kroner per m2

Alnabrus beliggenhet ved hovedveier og kort vei inn til Oslo sentrum har gjort området til en attraktiv lokalisering for lager- og logistikkvirksomheter. Sigurd Stray forteller om store forskjeller i leieprisene for lager.

– Prisene varierer fra ca 800 til 1500 kroner per kvadratmeter for lager. Det er en helt utrolig store forskjeller i standard, sier Stray.

Når det gjelder kontorbyggene på Alnabru som er noen år gamle, er det mindre variasjoner i leieprisene. Stray melder om leiepriser på mellom 1000 og 1400 kroner per kvadratmeter.

Blant de mest moderne lager- og logistikkbyggene, er Posten og Brings nye logistikksenter på Alnabru. Senteret er ett av Europas mest moderne logistikksenter, med en samlet bygningsmasse på rundt 80 000 kvadratmeter.

Alnabru har mer enn store kombinasjonsbygg med kontor og lager/produksjon. Området har også en rekke bilbaserte varehus, hvorav det største er kjøpesenteret ALNA Senter.