De mange ledige byggene på Forus gir store muligheter for oppstartsbedrifter i Stavanger-regionen. Leieprisene er lave, samtidig som ledig areal i mange bygg gir muligheter for fleksible løsninger for bedrifter som skal vokse i tiden fremover. Leder for Eiendomsmegler 1 Næringseiendom Stavanger Jan Inge Røyland forteller om flere gårdeiere som nå jobber for å få inn flere mindre leietakere.

– Gårdeiere som kan omstille seg og som ikke venter på den store enbrukeren, er de som vil lykkes på Forus. Jeg skal ikke si at det ikke kommer store kontrakter lenger, men det vil bli langt færre av dem i årene fremover. På Forus har det vært slik at man har fått inn en stor leietaker på 10-15 000 kvadratmeter, og så har de bygd nytt. Det blir ikke så mange av disse kontraktene fremover, sier Røyland.

Fra enbruker til flerbruker

Han forteller om Koppholmen 6 på Forus som sto ledig etter at en stor leietaker flyttet ut.

– Vi konsentrerte oss derfor om å få inn mindre leietakere, sier Røyland.

Han forteller at gårdeier Køhlergruppen bygde om bygget fra et enbruker- til flerbrukerbygg, og at det ble jobbet grundig med å fylle opp

En av leietakerne som har flyttet inn i Koppholen 6, er gründerselskapet Boost AI. Selskapet, som har en tilknyttet rådgiver som er verdensledende på kunstig intelligens, telte i startfasen åtte ansatte. Nå er de ifølge selskapets hjemmeside over 50 ansatte i lokalene på Forus. Selskapet leverer tjenester til over 40 større selskaper i hele Europa. Den første kunden var Sparebanken 1 SR Bank, som byttet ut kundebehandlerne med den norskutviklede kunstige intelligensen.

Må tilby noe mer

Med en rekke mindre oppstartsbedrifter som vurderer å leie på Forus, må gårdeierne tilby noe annet enn det de har tilbudt de store enbrukerne.

– De må bygge opp et serviceapparat. Alt fra bedre kantine til ulike tjenester som gir nytte til leietakerne, sier Røyland.

Han forteller at gårdeiere som Seabrokers jobber godt med denne typen tjenester, og at