– Arvato Finance AS visste nøyaktig hva de var ute etter. Selskapet skulle flytte til nye lokaler og ville i tillegg til kontorarbeidsplasser og møterom ha en samarbeidsarena som skaper trivsel og motivasjon hos alle i selskapet, sier Trond Ramsøskar fra Ramsøskar Interiørarkitekter som har vært interiørarkitekt i prosjektet.

Målet var å utvikle funksjonelle løsninger som dekker alle behov og setter folk i stand til å utføre oppgavene sine så effektivt som mulig. Virkemidlene var dynamisk soneinndeling og kreative visuelle elementer gir gode hverdagsopplevelser og bidrar positivt til arbeidsmiljø og produktivitet.

– Resepsjonsområdet ble kombinert med et stort sosialt torg. Det består av tydelig adskilte soner samtidig som hensynet til flyt og balanse er ivaretatt. Flerbruksmulighetene er gjennomgående. Det finnes gjesteplasser, mobile arbeidsstasjoner, små møtesoner, stillesoner for telefonsamtaler og rom for små sosiale arrangementer. Ved større anledninger kan hele arealet tas i bruk, forklarer Ramsøskar.

Sanseopplevelser står sentralt i løsningene som er valgt. Akustikken er avgjørende for totalopplevelsen av miljøet, og lyd kan absorberes på mange måter. Her er det brukt grove tekstiler, tykke tepper, ullfilt på enkelte vegger, dype spilevegger og ikke minst en grønn mosevegg som er lokalets store blikkfang.

– Planter og grønne elementer spiller også en viktig rolle, dels fordi de bidrar til godt inneklima og dels fordi de har avslappende effekt. Dessuten utgjør de grønne vekstene en fin kontrast til ulike materialer og til den hektiske arbeidshverdagen, sier han.

Store møter ingen hindring

Office Manager i Arvato, Kari Skeimo har vært den utrettelige ildsjelen bak prosjektet.

– Arvato hadde vært gjennom omorganisering og skulle flytte ut av de gamle lokalene. En ny start skulle markeres, forteller hun.

Etter mange befaringer på andre arbeidsplasser hadde Skeimo og kollegene hennes konseptet klart: Det skulle lages en arbeidssone, en møteromssone og et sosialt torg. Wow-effekten skulle være høy og løsningene praktiske. Begge deler var like viktig.

Resultatet ble et stort inngangsparti som vekker oppsikt. I det daglige kan man slå av en prat, sette seg ned for å jobbe, avholde uformelle møter eller slappe av og se på TV. Det sosiale torget dekker dessuten Arvatos behov for et treffpunkt. I dag holdes informasjonsmøter for medarbeiderne på torget. Det samme gjør bursdagsfeiringer og markering av spesielle anledninger. Inntil 80 personer har vært til stede samtidig.

– Samlokalisering av resepsjon og sosial sone er helt uproblematisk. Ulike virkemidler er brukt for å dempe lyd, og den som har sin arbeidsplass bak resepsjonsdisken forstyrres ikke av aktiviteten på det sosiale torget, sier Skeimo, som er godt fornøyd med resultatet.

– I vår bransje er vi nøkterne og prisbevisste. Trivsel er viktigere enn dyre designmøbler. Vi ville ikke ha tunge farger og materialer som stjeler energi, men tvert i mot et arbeidsmiljø som gir overskudd og arbeidsglede. Uttrykket er dust selv om det er fargerikt, og kule detaljer finnes det mange av i hele lokalet. Det fungerer akkurat slik vi håpet det skulle gjøre, fortsetter hun.

Interiøret er signaturen vår

– Arvatos kjerneverdier er «profesjonelle, erfarne, effektive». Det forplikter, og interiøret balanserer det seriøse med det kreative på en glimrende måte, mener Janne Jarnfeldt, HR-direktør, og legger til: – Profesjonalitet, etterrettelighet og kvalitet er det vi lever av, men det betyr ikke at uttrykket må være upersonlig. De nye lokalene skiller seg ut fra kontorlokaler flest og forteller mye om bedriftskulturen vår.

Jarnfeldt påpeker at medarbeiderne føler seg stolte når de mottar besøk.

– Wow-effekten overrasker positivt, og folk husker at de har vært hos Arvato. Mange tar bilder og henter inspirasjon til egne lokaler på det sosiale torget. Det nye inngangspartiet gjør dessuten Arvato til en attraktiv arbeidsgiver, sier HR-direktøren.

Interiøret viser at selskapet er en arbeidsplass utenom det vanlige:

– Vi kunne ha innredet på en enklere måte, men ved å vektlegge trivsel og funksjonalitet signaliserer vi at det fysiske arbeidsmiljøet er viktig. Det blir lagt merke til, og jobbsøkere forstår at vi er et selskap som investerer i medarbeiderne. Uttrykket er kult, ungt, uformelt og attraktivt – slike miljøer får de fleste av oss lyst til å bli en del av, avslutter hun.

 

 

(Visited 1 104 times, 1 visits today)