Nydalen tiltrekker seg et bredt spekter av leietakere, og er fortsatt et svært attraktivt sted å bo. Flere nye spennende bolig- og næringsprosjekter som skal videreutvikle området er igangsatt eller i planleggingsfasen.

– I 2016 har vi sett ledigheten falt fra rundt 35 000 m² til under 30 000 m², noe som tilsvarer en reduksjon i ledigheten fra overkant av 10% ledighet til ned på 8% tallet. Snitt leieprisen over fire kvartaler har holdt seg relativt stabilt år over år, og ligger rundt 1 800 kr/m², sier Øyvind Johan Dahl, partner og leder for analyse i Newsec.

Boligprosjektet «Spikerverket» er utsolgt og forventet ferdigstillelse er årsskiftet 2016/17. På nabotomten påbegynner Avantor byggearbeidet av et næringsbygg på hele 13 000 m², med adresse Nydalsveien 18.

– Her har de allerede signert kontrakt med Elkjøp. Elektronikkaktøren flytter hovedkontoret til Nydalen og leier 7 000 m². Blant andre signeringer i Nydalen-området i 2016 finner vi Oslo kemnerkontor som flytter til Nydalen fra Pilestredet 33 og Oslo Areal, og skal leie ca. 7 000 m² i Avantors prosjekt i Nydalsveien 24 i 10 år. Avantor får også inn Webcruiter i Nydalsveien 12 B, forsetter Dahl.

 Storo kommer nærmere Nydalen

 I løpet av 2016 igangsatte Olav Thon i samarbeid med Veidekke rivningen av eksisterende bygg og grunnarbeidene oppføringen av Vitaminveien 11. Prosjektet er på hele 60 000 m², vil bestå av både leiligheter, handel, kontor og kinosaler, samt at det skal bygges et parkeringsanlegg på 9.000 kvadratmeter.

– Tanken bak prosjektet er å styrke Storo Storsenters posisjon som et av Oslos beste kjøpesentre. Også Skanska forbereder oppføringen av et prosjekt. Prosjektet med navn «Workplace Oo» vil ha et areal på 22 000 m² og estimeres ferdigstilt sommer 2018. Eiendommen som befinner seg rett over T-banestasjonen ved BI-bygget, også omtales som «Torgbygget», gjennomgår en total renovering, sier analysesjefen.

Av ledige areal i Nydalen-området finner du blant annet Vitaminveien 4, «workplace Oo», med ca. 22 000 m² ledig som ifølge Skanska skal ferdigstilles i 2018. Av ferdigstilte bygg har vi Sandakerveien 130 og Gjerderums vei 4 med et ledig areal på henholdsvis ca. 5 500 og 1 800 m².