Beskrivelse

Bygget eies og forvaltes av Furuholmen Eiendom AS. Daglig drift utføres av Furuholmen Eiendoms- drift AS. Bygget er fra 1998.

Adkomst

Bygget har inngangskontroll og betjent resepsjon (07.45 til 16.30). Det er felles varemottak og avfallshåndteringsanlegg i kjeller. Innkjøring via rampe til parkeringsgarasjer. Dette opplegget deles med bl.a. Nordea og Jacobs.

Standard

Essendropsgate 3 er i dag et bygg med flere kontorleietakere. Samlet areal er 11.107 kvm BTA.Bygget er energimerket og har fått karakter C.Gårdeier har det siste året gjennomført betydelige endringsarbeider i resepsjonsområdet og kantine, samt møteromsområdet. Det er også utplassert en rekke kunstverk i fellesområdene. Uteanlegget drives og vedlikeholdes av Sameiet Essendropsgate 5.

Innhold


Arealtabell
Plan 1 - 437 kvm
 

Parkering
Det er parkeringsplasser i kjeller for ca. 450 biler. Disse disponeres i hovedsak av Q-park og leies direkte derfra. Gårdeier disponerer 25 plasser som leies ut til byggets brukere. For besøkende er det betalplasser utenfor hovedinngang. Det er adkomst til og fra garasjeanlegget via heiser i nabobygg, der hvor Elixia holder til.Sykkelparkering finnes på utsiden av bygget. Det er etablert innendørs avlåst sykkelparkering. 
Auditorium
I byggets underetasje finnes det et auditorium med plass til 118 personer. Her er i tillegg til vrimleområde, to møterom (8 og 16 plasser). Området er nyoppusset og bestykket med nytt AV-utstyr. 
Kantine
Kantinen ligger sentralt plassert i 1. etasje. Det er plass til ca. 160 personer om gangen. Kantinen har også eget rom som kan brukes til lukkede luncher. Dette rommet har også egen inngang. 
Fellesfasiliteter
Auditorium med plass til inntil 118 deltakereKantineSykkelparkering, også låstFelles garderobe/dusj 

Ledig fra

Ledig nå

Plantegninger


Dokumenter