Beskrivelse

Bygget eies og forvaltes av Furuholmen Eiendom AS. Daglig drift utføres av Furuholmen Eiendoms- drift AS. Bygget er fra 1998.

Byggets areal
Essendropsgate 3 er i dag et bygg med flere kontorleietakere. Samlet areal er 11.107 kvm BTA.

Lokalene
Fine kontorlokaler i 1. etasje rett ved hovedinngangen. God takhøyde, mye lys og effektiv løsning.

Adkomst
Bygget har inngangskontroll og betjent resepsjon (07.45 til 16.30). Det er felles varemottak og avfallshåndteringsanlegg i kjeller. Innkjøring via rampe til parkeringsgarasjer. Dette opplegget deles med bl.a. Nordea og Jacobs.

Miljø
Bygget er energimerket og har fått karakter C. Gårdeier har det siste året gjennomført betydelige endringsarbeider i resepsjonsområdet og kantine, samt møteromsområdet. Det er også utplassert en rekke kunstverk i fellesområdene. Uteanlegget drives og vedlikeholdes av Sameiet Essendropsgate 5.

Parkering
Det er parkeringsplasser i kjeller for ca. 450 biler. Disse disponeres i hovedsak av Q-park og leies direkte derfra. Gårdeier disponerer 25 plasser som leies ut til byggets brukere. For besøkende er det betalplasser utenfor hovedinngang. Det er adkomst til og fra garasjeanlegget via heiser i nabobygg, der hvor Elixia holder til. Sykkelparkering finnes på utsiden av bygget. Det etablert innendørs avlåst sykkelparkering.

Auditorium
I byggets underetasje finnes det et auditorium med plass til 118 personer. Her er i tillegg til vrimleområde, to møterom (8 og 16 plasser). Området er nyoppusset og bestykket med nytt AV-utstyr.

Kantine
Kantinen ligger sentralt plassert i 1. etasje. Det er plass til ca. 160 personer om gangen. Kantinen har også eget rom som kan brukes til lukkede luncher. Dette rommet har også egen inngang.

Fellesfasiliteter
Auditorium med plass til inntil 118 deltakere
Kantine
Sykkelparkering, også låst
Felles garderobe/dusj

Ledig fra

Q3 2017

Plantegninger

Dokumenter