Beliggenhet, adkomst


Attraktiv beliggenhet på Forus.

Arealer og fordeling per etasje


1. etasje: Ca. 1 618 kvm. bta. verksted/lager
2. etasje: Ca. 1 813 kvm. bta. kontor
3. etasje: Ca. 1 694 kvm. bta. kontor

Innhold


Nyere kombinajonseiendom med gjennomgående høy standard:

- Ca. 1 618 kvm. verksted/lager i 1. etasje
- Inngjerdet uteareal med port
- Fleksible verksted/lager lokaler:
- 4 porter
- Traverskraner og diverse utstyr

Verkstedslokalene kan deles i mindre enheter

Kontor:

Nyere kontorer i 2. og 3. etasje med høy standard;

Totalt ca. 3 500 kvm. bta. med cellkontorer, møterom, garderober og kantine

Kontorene i 2. etasje har direkte adkomst via trapp til verksted/lager i 1. etasje.

Kontorene kan deles i mindre enheter og kombineres med verksted/lager lokalene i 1. etasje.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier.

Overtagelse


Etter nærmere avtale

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.

Matrikkelinformasjon


Kommunenr: 1124

Gårdsnr: 35

Bruksnr: 382