Beliggenhet, adkomst


Sentralt beliggende på Vibemyr - Lura. Kort vei til E39. Adkomst rundt på baksiden av bygget.

Byggemåte


Betong

Innhold


Eiendommen har fint inngangsparti og holder gjennomgående god standard. Lageret har bred kjøreport på ca 3,5 meter med normal høyde på ca 2,5 meter. Innendørs er høyden ca 3 meter.

Byggets 2 etasje er delt opp i store cellekontorer i tillegg til stort og lite møterom/ stillerom, kjøkken, rekvisitarom og WC.
Etasjen har gjennomgående god standard og har vært oppgradert i ulike faser gjennom årene. Det er gode muligheter for tilpassing etter leietagers behov.

1. Etasje:
Ca bta. 120 KVM lager med mulighet for utvidelse på ytterligere 60 KVM

2. Etasje:
Ca. bta. 500 KVM kontor

Standard


Standarden er god

Oppvarming


Elektrisk

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt og utenfor fasade

Takst / tilstandsrapport


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål. Tallene er oppgitt av huseier.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest

Overtagelse


Etter nærmere avtale

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie