Beskrivelse

Kombinasjonseiendom med mulighet for leie av mindre verksted med kraner, kontorer etc. 

Adkomst

Gode adkomstforholdl til eiendommen. 

Beliggenhet

Bygget ligger sentralt plassert i Tananger med meget god eksponering mot hovedvei. Enkel og god adkomst til byggene.

Standard

Meget god standard på versksted bygget.

Kontorer har behov for oppgradering i samarbeid med leietaker. 

Innhold


Verksted-/lagerhall:

Hall 1: 175 kvm hall med 5 tonn traverskran, samt 2 kontorer. Ledig.

Hall 2: 115 kvm hall og 115 kvm kontorer, møterom, garderober etc på mesanin. Ledig.

Hall 3: 230 kvm hall med traverskran på 10 tonn. Deles med hall 4. Utleid. 

Hall 4: 232 kvm hall med traverskran på 10 tonn. Deles med hall 3. Utleid.

Hall 5: 200 kvm kaldt lager. Utleid.

 Porter inn til alle haller.  

Takhøyde:

4 meter i hall 2.

5,8 meter i hall 1, 3, og 4. 

7 meter i hall 5.   

Hver hall kan leies separat. 


Hovedbygg:

2. et:     500 kvm kontorer, lager etc.

             250 kvm lager på mesanin.

3. et:     880 kvm kontorer, kantine etc.

Kan leies ut i mindre enheter.

Fasiliteter

Aircondition
Bredbåndstilknytning
Garasje/P-plass
Heis