Kort om eiendommen


Kombinasjonseiendom på samlet ca. 3 000 kvm med en god blanding av verksted, lager, kontorer og ute-arealer, som er godt egnet for flere typer industri- og produksjonsbedrifter.

Beliggenhet


Eiendommen ligger meget sentralt i Dusavik i et aktivt og attraktivt industri- og havneområde.
Flott beliggenhet inn mot Ryggstranden småbåthavn.

Området er forøvrig preget av hovedsakelig oljerelaterte virksomhet.
Dusavik-basen er den primære forsyningsbasen for Johan Sverdrup-feltet. I tillegg til Johan Sverdrup forsyner selskaper på basen også feltene Balder, Gina Krogh, Gudrun og Martin Linge.
Mer enn 60 olje- og gass relaterte virksomheter ligger i Dusavik i dag.

Dusavik er den eldste forsyningsbasen til oljeaktiviteten i Nordsjøen, først etablert på slutten av 1960-tallet. Den sentrale delen av Dusavik er regulert som ISPS-havn, og vil være tilgjengelig for brukere av eiendommen. NorSea gruppen drifter selve ISPS baseområdet med kaier etc. Eiendommen ligger like utenfor NorSea sitt baseområde.

Kort avstand til E-39.

Innhold


1. etasje:
Verkstedhall på ca. 1 060 kvm med traverskran på 10 tonn. Krokhøyde ca. 4,3 meter.
To porter inn i hallen, hver på ca. 5 meter bredde og 4,3 meter høyde.
Garderobe og lager.

Innebygget vaskehall/spyleplass på ca. 200 kvm i tilknytning/forlengelsen av verkstedhallen.

2. etasje:
inntil ca. 670 kvm kontorer inkl. noe kontorer på mesanin ved hallen.

3. etasje:
Inntil ca. 490 kvm kontorer.

Uteområder kan leies fra ca. 1 000 kvm og oppover til ca. 3 000 kvm.

Lokalene kan deles opp i mindre utleie enheter.

Standard


Standard er stort sett fra byggeår.
Lokaler kan oppgraderes etter leietakers ønsker og behov, etter nærmere avtale.

Adkomst


Området og eiendommen ligger meget gunstig til kommunikasjonsmessig. Kort avstand til E-39 gir meget gode logistikk- og transportmuligheter, særlig nå etter at den nye Eiganestunnelen sto ferdig i 2020 med 4-felts motorvei fra Tasta til Sandnes.

I det større bildet har området en fremtidsrettet og sentral beliggenhet.
Veiprosjektet E39 Rogfast vil gi ferjefri veiforbindelse mellom nord og sør i Rogaland. Tunnel innslaget vil være ved Harestad krysset, like nord for Dusavik som gir meget gode kommunikasjoner både nord- og sørover på E39. Dette prosjektet legger til rette for et utvidet bo- og arbeidsmarked i regionen, noe som vil styrke viktige næringsklynger.

Parkering


God parkering på egen grunn.