Arealspesifikasjon


3. etg: 1500 kvm Kontor
4. etg: 1550 kvm Kontor

Beliggenhet


Eiendommen ligger inntil E6 med meget god eksponering mot hovedferdselsåren inn mot Trondheim sentrum fra syd. Sluppen / Sorgenfri er et trafikalt knutepunkt for biltrafikk mellom nord og samtog kollektivtrafikk med buss. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til metrobuss og flybuss.

Aksen langs E6 fra Sluppen og inn mot Trondheim Sentrum har vært og er gjennom en betydelig utvikling, med fortetting til både bolig- og næringsformål. I nyere tid har området blitt regulert fra næring og bolig.

Øvrige leietakere i området er NAV, Siemens, DNV, Sweco, Veidekke og Multiconsult. Området ligger nært opp til Lerkendal med Sintef-miljøet og NTNU på Gløshaugen.

Beliggenhet til St. Olavs, SINTEF og NTNU er ca. 5-10 min med buss.


Avstand til bykjernen i Trondheim er ca. 2 km.

Parkering


Tilgang til p-kjeller. Lading for el-bil.

Kantine


Det vil komme et unikt kantinekonsept i 1. etg som vil være tilgjengelig for alle leietakerne. Dette arealet ligger i det indre atriumet, som vil gi lyse og trivelige spiseplasser.

Bebyggelse


Bygget skal bestå av fem etasjer, hvorav 4 av etasjene er kontor. I byggets 1. plan vil det være dagligvare.

I 2. og 3. etasje har Trondheim Kommune signert leieavtale.

I 5. og deler av 4. etasje har Statens Vegvesen signert leieavtale.

Arealene er svært effektive og fleksible. Dette medfører at Leietaker har muligheten til å få skreddersydde lokaler.

Bygget søker Leietakere med behov for ca. 500 - 3000 kvm.

Bygge vil være av Energiklasse A og Breeam Excellent.