Beskrivelse

Tomt klart til nybygg. Regulert  til logistikk, lager, industri  og produksjon etc. med tilhørende kontorer. Tomten er på totalt ca. 15 000 kvm bebyggbar tomt.
God beliggenhet ved E6 sør for Trondheim, i Melhus kommune. 
Nytt lager for NLP er allerede ferdigstillt på eiendommen(se bilder), og vi vil kunne ha klart de neste byggetrinn i løpet av Q2 år 2021

Bulk tilbyr nybygg som følger: 
Fra 2 400 - 8 400 m² fotavtrykk.
Kontorer i 1. etg og evt. på mesanin.
Høy pallekapasitet.
Svært miljøvennlig med lave driftskostnader.

Bulk Infrastructure AS


Bulk er et industrikonsern med virksomhet innenfor områdene Logistikk, Data Senter Service og Fiberinfrastruktur.
Bulk har oppført mer enn 400 000 m² med logistikkbygg siden oppstart i 2006. Sammen med våre leietakere, har vi bygget effektive logistikkbygninger med høy kvalitet på kort tid. Bulks styrke er å bistå leietakere med gode og kostnadseffektive løsninger og det har blitt lagt merke til blant logistikkselskaper som ønsker moderne bygninger og lave driftskostnader. Med et sterkt fokus på energieffektivisering har Bulk oppnådd energiklasse "A" på våre lagerbygg. Bulk opererer med en svært effektiv byggeprosess og kan bygge nytt innen ett år etter å ha signert leiekontrakt. Bulk har flere potensielle tomter på aktuelle industriområder. Bulk har fra før ført opp nybygg for bl.a Nille, Iron Mountain, Synnøve Finden, Vinmonopolet, Elektroimportøren, Leman, XXL, Tibnor med flere.

Adkomst

Adkomst fra E6 via Melhusvegen.

 

Beliggenhet

Tomten har god beliggenhet i Hofstad Næringspark som er lokalisert:
-  5 km sør for Melh~us sentrum
-23 km sør for Trondheim
-51 km sør for Trondheim Lufthavn Værnes ~
-27 km nord for Støren~
-32 km øst for Orka~nger

 

Standard

Se vedlagte Bulk brosjyre som viser Bulks standard bygg lager og omlastningsterminal.