Beskrivelse

-Heis
-Personal restaurant/Kantine
-Møterom
-Garderober og stort trimrom
-Sykkelparkering – avlåst innendørs
-Meget god parkeringsdekning
-Båtplass i privat båthavn
-Båthus med kajakklagring
-Strand og parkmessige uteområder

Bygg C: 440 kvm BTA – 4. etasje, toppetasje 
Strandveien 50 ble oppført i 1990 og er en del av Sameiet Godthaab Lysakerfjorden med DNB Livsforsikring AS som største eier. Eiendommen er på totalt 23 000 kvm.
Strandveien 50 har løpende gjennomgått flere oppgraderinger, og fremstår i dag som en meget godt vedlikeholdt eiendom med gode tekniske kvaliteter.
Kantinen er totalrehabilitert og tilbyr et meget godt og variert tilbud til gunstige betingelser.

Ledig fra
Ledig nå – ferdigstilles på ca 4 måneder fra signering av kontrakt

Beliggenhet
Strandveien 50 skiller seg fra øvrige eiendommer på Lysaker med sin fantastiske beliggenhet og samtidige nærhet til offentlig kommunikasjon.
På Lysaker Brygge og i området rundt finnes ulike servicetilbud, spisesteder og også flere treningssenter. CC Vest shoppingsenter ligger ikke mange minutter unna.

Lokalene/innhold
Lokalet er under totalrehabilitering, og planløsning skreddersys etter avtale med ny leietaker. Leietaker kan i stor grad påvirke materialer og uttrykk på lokalet. Flott beliggende lokale i toppetasjen i hus C med utsikt mot båthavnen.

Eierforhold:
Strandveien 50 er et sameie med DNB Livsforsikring AS som største eier. DNBs eiendomsportefølje forvaltes av DNB Næringseiendom. DNB Næringseiendom er en ledende eiendomsaktør og dekker hele verdikjeden innen segmentene kontor, kjøpesenter og hotell. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen, Trondheim og i Stockholm.


For mer informasjon kontakt:

DNB Næringseiendom
Anne Sofie Stafseth

Telefon: 815 44 100
Mobil: + 47 99 59 30 38
Send e-post: Annesofie.stafseth@dnb.no

Akershus Eiendom
Rune Arvesen

Seniorrådgiver
Tlf: 22 41 48 00
Mob: 915 35 567
Send e-post: ra@akershuseiendom.no

Innhold

DNB Næringseiendom
Anne Sofie Stafseth

Telefon: 815 44 100
Mobil: + 47 99 59 30 38
Send e-post: Annesofie.stafseth@dnb.no

Akershus Eiendom
Rune Arvesen

Seniorrådgiver
Tlf: 22 41 48 00
Mob: 915 35 567
Send e-post: ra@akershuseiendom.no