Beskrivelse

Eiendommen er en idyllisk beliggende eiendom som er avsatt til boligformål i ny kommuneplan for Randaberg kommune.

Eiendommen


Eiendommen består i dag av noe dyrket mark samt en mindre skog og ligger landlig til i kort avstand fra Randaberg sentrum. Det er ingen bygninger på eiendommen.

Eiendommen er i ny kommuneplan for Randaberg for perioden 2018 – 2030 lagt ut til bolig. Kommuneplanen ble vedtatt 20.06.2019. I henhold til pågående områdereguleringsplan nr. 201 2008 med utkast til bestemmelser er eiendommen vist som blokkbebyggelse. Området er gitt følgende utnyttelse: 


Område: BB4 


Maks TU: 11 000 kvm BRA


Antall enheter: 66 - 91 stk.

Eiendommen selges via 100 % overdragelse av aksjene i selskapet AS Grønn-Utvikling.

Beliggenhet

Randaberg kommune er en mindre kommune beliggende på Jærens nord spiss. Kommunen grenser til stavanger kommune som den største naboen, samt Sola kommune. Det er ca. 11 100 innbyggere i Randaberg kommune.