Beskrivelse

Vi har fått for utleie en svært attraktiv handelseiendom på Forus.
Eiendommen gir unike profileringsmuligheter for leietaker og vil kunne tilpasses en rekke type virksomheter blant på grunn av arealinndeling, bygningsmessig fleksibilitet og eiendommens beskaffenhet.

Eiendommen

Eiendommen er oppført og tilrettelagt for plasskrevende handels- og forretningsvirksomhet.
Totalt er eiendommen er på cirka 6.600 kvm. fordelt over to etasjer, som med dagens planløsning består av butikk og utstillingsområde, kunderom/fasiliteter og lager, samt nødvendige personalrom, garderober, wc og salgskontor.

Beliggenhet / området

Eiendommen ligger sentralt i et etablert handelsområde på Forus, langs Fylkesvei 44. Område er preget av variert næringsvirksomhet med hovedvekt på handel og kontor.
Forus er Norges viktigste næringsområde og motoren i Stavanger-regionen. Over 2 millioner kvm næringseiendom huser rundt 2 500 virksomheter og nærmere 40 000 ansatte mennesker jobber i området
Eiendommen har svært gode profileringsmuligheter og med cirka 10.000 passerende biler i døgnet vil leietaker kunne oppnå stor oppmerksomhet for sin virksomhet.

Bjødnabeen 6 ligger sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon med Gausel togstasjon i gåavstand, samt busstopp med forbindelser til Sandnes, Sola og Stavanger rett utenfor inngangsdør.

Innhold

1. etasje

Inngangsparti, butikk og utstillingsareal med kassaområde og kunderom.
Lager med vareutlevering, samt høytlager.

2. etasje
Butikk og utstillingsareal, personalrom/spiserom, personalgarderober og wc, adm. kontorer.

Standard

Flott fasade med lakkerte stålplater og store glassfelt. Overbygd inngangsparti i glass og trespiler med automatiske skyvedører:
Vinylbelegg på gulv i salgsområdene. Fliser i garderober og på toalettene. Epoxygulv i lagerområde. Malt himling. Belysning (400-500 Lux i salgsområdene).
I personal/administrasjonsområdet er det eikeparkett på gulv og lyse malte vegger, samt hvitmalt nedsenket takhimling.
På lageret er det 4 motorstyrte porter hvorav 2 porter fra bakkeplan og 2 porter fra lasterampe.
Det er installert vare og personheis sentralt i lokalet.

Arealer og takhøyder

Cirka 6.604kvm BRA.

Arealer er beregnet/hentet fra tegninger, leiekontrakt og Ambita Infoland.

1. etasje

Salgsareal/Utstilling: Cirka 1.884 kvm. Takhøyde på 4,5 meter under dragere.

Lager med vareutlevering: Cirka 681 kvm. takhøyde 4,5 meter under dragere.

Høytlager: Cirka 338 kvm. Takhøyde 7,5 meter under dragere.

2. etasje

Salgsareal: Cirka 2.556 kvm. Takhøyde på 3,3 meter under dragere.

Kontorer og personalrom: Cirka 180 kvm.

Arealene er inklusiv andel fellesarealer, og angitt som bruttoarealer (BRA) i hht NS 3940.

Leietaker må hensynta at eventuelle uriktige angivelser av Eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) ikke under noen omstendighet skal kunne gi grunnlag for mangelskrav.

Varme- Ventilasjon

Elektrisk oppvarming. Balansert ventilasjon.

Parkering

God parkeringsdekning på parkeringsplass ved hovedinngang. 66 oppmerkede plasser ifølge tegning.

Diverse

Belysning kan overtas, samt reolsystem i høytlager og truck kan medfølge etter avtale.
FG-godkjent sprinkel og alarmanlegg, samt låsesystemer.

Leiebetingelser

Fremleieforhold med Skeidar Retail AS.
Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.
Tilbud vil bli gitt bl.a basert på leiers innredning, leietid, areal og vedlagte leiekontrakt.
I tillegg til leien vil det blir avregnet leiers andel av fellesutgifter.
Leien og fellesutgifter vil bli tillagt mva.
Lokalene står ledig fra og kan overtas på kort varsel. Leietid etter avtale.

Regulering

Kombinert formål.

Hotell, konferansesenter, kontorer og næringsarealer for plasskrevende varer. Videre er det beskrevet i reguleringsbestemmelsene at type forretningsdrift skal være i tråd med gjeldende kommune- / fylkesdelsplan (tepper, møbler og hvite- og brunevarer).
Leietaker er selv ansvarlig for at egen virksomhet er i tråd meg gjeldende regulering herunder innhente nødvendig godkjennelse fra offentlig myndighet.