Beskrivelse


 

Vi har fått for utleie noen sentralt beliggende næringslokaler i Sandnes sentrum. Flott beliggenhet med utsikt mot Gandsfjorden og Sandnes Havn. Lokalene egner seg godt til handel og kontorrelatert virksomhet.

 


Nærmere om eiendommen

Strandgaten 5-11 består av 3 eldre bygg som gjennom årene har blitt bygget om og tilpasset nåtidens næringsvirksomhet. Eiendommen er i dag innredet med kontor og butikkareal, samt lager.

 


Beliggenhet / Området

Eiendommen grenser til et spennende transformasjonsområde som inngår i Sandnes Havnepark hvor blant annet det nye hovedkontoret til Sandnes Sparebank allerede er ferdigstilt og det nye rådhuset til Sandnes kommune er under oppføring.

Med sin sentrale beliggenhet blir Havneparken en ny arena for næring i Sandnes sentrum i maritime omgivelser.


150.000 kvadratmeter sentrumsareal blir frigjort til butikker, spisesteder, kontorer og boliger.
I og rundt Havneparken vil det bli omlegging av hovedvei, nye underganger samt bilfrie gater.
Det er vedtatt at kollektivtrasé skal legges i Strandgata og passerer Havneparken.
50.000 biler passerer gjennom Sandnes (E39) hvert døgn.
Kulturhuset og Vågen videregående skole 2 minutter unna.
Norges lengste gågate få minutter unna.
AMFI Vågen i umiddelbar nærhet (Cirka 60 butikker, kino, hotell).
Stor offentlig bryggepromenade.
Gåavstand til sentrum/Langgata.
Buss og togstasjon 5 minutter unna. 

5 min. kjøretur til trafikk-knutepunkt RV-39.
7 min. kjøretur til Forus.
15 min. kjøretur til Stavanger sentrum.

 


Profilering

Eiendommen ligger langs hovedinnfartsåre til Sandnes Sentrum og leietakere vil kunne ha god profilering på byggets fasade og i egne vinduer.

 


Standard

Normal/standard. Lokalene kan tilpasses leietakers krav og behov. Lyse vegger og parkett og teppe på gulv.

 


Lokalene


Strandgata 5

1. etg. - Cirka 296,5 kvm.

Hjørnelokale, Kontor/butikk. Gjennomgående med utsikt mot Strandgata og Gandsfjorden. Cellekontorer langs yttervegg, samt stort møterom/spiserom med kjøkken i midtkjernen.

2. etg.  - Cirka 296,5 kvm.

Kontorlokaler. Cellekontor og landskap.

 

1. og 2. etg. kan leies separat eller samlet. Felles trappegang.

 


Strandgata 7

1. etg.  - Cirka 85 kvm.

Kontor.

2. etg. - Cirka 182,5 kvm.

Kontorlokaler. Egner seg godt til helserelatert virksomhet. Behandlingsrom/legekontor etc. Linoleum på gulv og lyse vegger. Skyvedører i glass mot fellesareal. Tekjøkken.

 


Strandgata 9-11 - Lager

Det er mulighet å leie lager i tilknytning til lokalene. Det kan også tilbys lagerleie til virksomheter som har behov for fjernlager e.l.

 


Arealer

Totalt 920 kvm BTA. Arealer er beregnet/hentet fra tegninger/ leiekontrakt.

Arealene er inklusiv andel fellesarealer, og angitt som bruttoarealer (BTA) ihht. NS 3940.

Leietaker må hensynta at eventuelle uriktige angivelser av Eiendommenes arealer (utvendige og innvendige) ikke under noen omstendighet skal kunne gi grunnlag for mangelskrav.

 


Parkering

God parkeringsdekning. Antall plasser etter avtale.

 


Varme- Ventilasjon

Elektrisk oppvarming. Balansert ventilasjon.

 


Energiklasse

Ved salg og utleie av bygninger skal det legges frem en energiattest med et energimerke, jf. energimerkeforskriften. Megler har informert     selger/utleier om selgers/utleiers plikt til å energimerke bygningen, men       det foreligger pr dato ingen energiattest. 

 


Regulering

Kontor/industri/forretning

 


Leiebetingelser

Utleie av eiendommen vil skje på alminnelige betingelser for leie av næringslokaler.

 


Leie

Leietilbud vil bli utarbeidet bl.a. utfra avtalt løpetid, areal og eventuelle tilpasningsbehov.

I tillegg til leien vil det blir avregnet leiers andel av fellesutgifter.

Leien og fellesutgifter vil bli tillagt mva.

 


Visning

Ta kontakt med megler for en presentasjon og visning av eiendommen.