Arealer og fordeling per etasje


1. etasje: Ca. bta. 570 kvm.
2. etasje: Ca. bta. 800 kvm.

Standard


- Arealet kan deles om ønskelig
- Veldig gode parkeringsforhold
- Felles kantine
- Felles treningsrom
- Sentrumsnært, innenfor bomring

Utleier kan tilpasse lokalene etter leietakers behov

Oppvarming


Balansert ventilasjon

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt er inkludert i leien

Prisantydning


Etter nærmere avtale

Overtagelse


Etter nærmere avtale

Solgt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie