Beliggenhet, adkomst


Hammaren 27 C ligger i Tananger nært Tananger havn samt en rekke større oljeservice aktører.

Avstand fra Tananger:

- 7 min. til Sola flyplass
- 13 min til Stavanger sentrum
- 13 min til Sandnes sentrum

Arealer og fordeling per etasje


Hammaren 27 er på totalt BTA 1 480 kvm. hvorav følgende er ledig:

1. Etasje:

- Ca. BTA 600 kvm. lager/ verksted
- Ca. totalt 1 140 kvm. ink. messanin

Arealene inkluderer også kontor med tilhørende, garderober, WC.

Vi kan tilby opptil 240 kvm. kontor over to etasjer.

Utover dette kan lokalene tilpasses leietakers behov.

Standard


God standard.

Oppvarming


Elektrisk.

Parkering


God parkeringsdekning på tilhørende tomt.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleidt 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.