Arealspesifikasjon


1. etg: 2000 kvm Industri
1. etg: 6000 kvm Lager

Beliggenhet


Sveberg ligger ca. 20 km nord for Trondheim og ca. 15 km sør for Stjørdal. Området har de siste årene vært gjennom en stor utvikling når det gjelder tilflytning av nye virksomheter. Aktører som Hesselberg, Toyota Material Handling, Nortura, Stadssalg, Terax Transportservice, Dybvad Transport og Celsa Steel Services har flyttet til område.

Dette er aktører som er avhengig av god logistikk både for transport sydlige del av Midt-Norge, så vel som nordlige del av landet forøvrig.

Enkel adkomst fra E6 og kort avstand til Djupvasskaia gjør dette til ett ettertraktet område for virksomheter innen lager/logistikk.

Inneholder


Ubebygd, ferdig opparbeidet og regulert tomt på ca. 9 mål tilgjengelig for kunde. Høy grad av utnyttelse, slik at ny Leietaker kan tilbys de arealene de har behov for.

Område er regulert til lager/industri.

Lokalene kan skreddersys ny Leietaker, herunder:
- takhøyde
- materialvalg
- kontorbehov
- tilrettelegging for travers
- miljøkrav

Stor og fleksibel tomt legger til rette også for utelagring.

Ta kontakt med megler for mer info og ønske om tilbud.