Beskrivelse


Arealet er 173,5 BTA


8. etasje (toppetasje)

Ledig etter avtale.

Fasiliteter:
Innvendig sykkelparkering
Ventilasjon
Heis

Flott eiendom beliggende midt i hjertet av sentrum. Eiendommen gir et kvalitetsmessig godt inntrykk og fremstår som representativt og er et hjørnebygg med meget god eksponering.
Leietakere vil ha tilgang på de fleste fasiliteter rett utenfor døren. Et utall av restauranter, butikker, Nationaltheatret, Karl Johan og Stortinget. En kjent fasade i bybildet er Juveler Langaard og Dinner i 1. etasje samt Theatercafeén og Høyres hus som nærmeste naboer.

Kommunikasjon
Meget enkel adkomst via offentlig transport. Flytog, tog og T-bane på Nationaltheatret Stasjon. Buss og trikk i Stortingsgata. Parkering i Vika parkeringshus eller under Oslo Konserthus.

Lokalene
Flotte, representative og lyse kontorlokaler i 8. etasje. Passer for 4 personer i åpen løsning og ytterligere 2 personer på teamkontor. Stort møterom/styrerom og egen kjøkkenkrok.

Området
Vika er et strøk i Oslo sentrum, nord for bukta Piper­vika som det har fått navnet sitt fra, sør for Stor­tings­gata og øst f.o.m Ruse­løkk­veien. Det ligger mellom strø­kene Aker Brygge, Ruse­løkka, Kvad­ra­tu­ren og Akers­hus­stranda, og grenser i nord mot det området ved Karl Johans gate. Strøket er preget av offent­lige insti­tu­sjo­ner, kul­tur­bygg, uteliv og for­ret­nings­bygg. Det aller meste av bebyg­gel­sen ble revet i 1950- og 60-årene, og ingen­ting av den op­p­rinn­lige bebyg­gel­sen er igjen i dag, med unntak av Vest­bane­sta­sjo­nen.

Eierforhold
Bygget eies av DNB Livsforsikring og forvaltes av DNB Næringseiendom. Som en av Norges store private eiendomsbesittere er DNB Livsforsikring en langsiktig og finansiell solid utleier, noe som betyr at vi opprettholder standarden på våre eiendommer også i nedgangstider. I tillegg medfører vår størrelse, med hensyn til antall eiendommer, fleksibilitet for våre leietakere.


For mer informasjon kontakt:

Kristian Føyen
Tlf. 92845148
Send e-post: kristian.foyen@dnb.no