Beskrivelse

Eiendommen er en av Nordens største trebyginger, og har en lang historie. Byggene ble rehabilitert i 1995 og 1998. Bygningene er oppgradert med moderne tekniske installasjoner. Kapellet som var inndelt i flere rom er blitt gjenskapt, men brukes i dag til kantine. Det er stor parkeringsplass på eiendom, samt stor felle park som kan benyttes av leietakerne.

Etasjenes utforming og planløsning gjør lokalene svært fleksible og arealeffektive. Utleier vil tilpasse lokalene ut i fra leietakers behov. Ta kontakt med megler for mer formasjon om eiendommen.

Beliggenhet

Kalfarveien 31 har en strategisk beliggenhet like ved inngangen til Bergen Sentrum. Eiendommen ligger flott til på Kalfaret, med utsikt over Store Lungegårdsvann og Byfjellene. Det er ca. 10 minutters gangavstand fra kollektivknutepunktet Bergen
Bystasjon og Jernbanestasjonen. Eiendommen har store grønne områder samt god parkeringsdekning for sine leietakere.

Innhold

Lokalene er et unikt preg med store vindusflater og flott utsikt over byen. Kantinen er et flott samlingspunkt i bygget hvor de ulike fløyer krysses, og gir en god stemning blant leietakerne i bygget. De flere innganger i bygget samt heis som gir stor grad av fleksibilitet på inndeling av leietakere. Lokalene vil tilpasses hva gjelder areal, og utforming iht. leietakers kravspesifikasjoner. Ta gjerne kontakt med megler for mer informasjon om eiendommen.