Beliggenhet, adkomst


Eiendommen i Sørflåtveien 59, ligger sentralt plassert i Hillevåg. Nærhet til Fv44 og E39. Andre aktører i området er OBS Mariero, Sørbø Trelast, Lyse, Mc Donalds, Svenn Kvia, Toyota, Dekkspesialist 1 m.m.

Byggemåte


Betong/ mur

Innhold


Lokalene som nå er ledige for leie ligger i byggets underetasje. Lokalene er enkle og litt "røffe" og består av lager og kontorarealer.

Det er kjøreport i front av lokalet sammen med inngangsdør. Porten er ca 3m bred og 2.2m høy. Innvendig er taket ca 2,5m. Lokalene er inndelt i kontorer, møterom, spiserom, WC samt åpne arealer som egner seg til enten lager eller showroom. Lagerarealene har bruksområde som for eksempel enkelt/fin lager eller lettere industri. Lokalene er begrenset i høyden og har ikke oljeutskiller. Egner seg derfor ikke til mekanisk/ bilverksted/ bilvask o.l. Det er pr tid ikke klima/ ventilasjonsanlegg i lokalene, men dette kan dog installeres om ønskelig.

Standard


Teknisk enkel standard. Ellers grei og praktisk standard.

Oppvarming


elektrisk

Parkering


God parkeringsdekning på egen tomt.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert utleier om plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest

Arealangivelser i salgsoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier.

Overtagelse


Ledig for overtakelse

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie