Beliggenhet

Klubbgata 1 ligger meget sentralt og synlig til i Stavanger sentrum i et område med variert handel. Flere hoteller i umiddelbar nærhet, og Stavanger domkirke ligger vis a vis eiendommen.

Det er kontorer i øvrige etasjer i eiendommen.

Standard

Store fasadevinduer mot gateplan gir gode muligheter for profilering.

Vi søker et godt konsept til butikk, ev. servering (omsøkes).

Lokalet kan tilpasses!

Innhold


1. etasje lokale 0107
645 kvm brutto og 536 kvm netto
Lokalet egner seg både for retail og servering (omsøkes).
Mulighet for lager i underetasje.