Arealspesifikasjon


1. etg: 228 kvm Kombinasjonslokale
3. etg: 248 kvm Kontorlokale

Bebyggelse


Enebakkveien 302 er en kontor/kombinasjonseiendom oppført 2001 over 3 etasjer, samt underetasje med garasje.

Beliggenhet


Enebakkveien 302 ligger langs E6 ved Skullerud med Skeidar som nærmeste nabo. Lokalet har enkel adkomst til E6 med kort avstand til Ryenkrysset.

Adkomst


Enebakkveien 302 har direkte adkomst fra eiendommens parkeringsplass. Det ledige lokalet i 1. etg. har mulighet for etablering av ny dør med direkte inngang. Lokalet i 3. etg. har heis og trappeadkomst.

Parkering


Det er mulig å leie parkeringsplasser og garasjeplasser etter avtale.

Standard


Eiendommen har personheis og ventilasjonsanlegg med kjøling. Lokalene har utvendig solskjerming, fjernvarme og snøsmelteanlegg i bakken.

Inneholder


Vi har følgende lokaler i eiendommen som blir ledig:

Kontor/kombinasjonslokale BTA 228 kvm. Lokalet ligger i 1. etg. med mulighet for etablering av direkte inngang til lokalet. Lokalet inneholder 4 stk. kontorer, møterom og åpent kontorlandskap/lager/showroom. I tillegg er det tilgang til kjøkken, toaletter og dusj i fellesareal. Lokalet kan tilpasses ny leietaker etter avtale, se vedlagte eksempler på alternative planskisser.

Kontorlokale BTA 248 kvm. Lokalet ligger i 3. etg. og inneholder 7 stk. kontorer, stort møterom, kjøkken, lager/rekvisitarom og toaletter/garderobe. I tillegg er det tilgang til toaletter og dusj i fellesareal. Lokalet kan tilpasses ny leietaker etter avtale. Lyst kontorlokale med normal god kontorstandard.

Det er i tillegg mulig å leie lager/boder med kjøreadkomst i byggets underetasje/garasjeanlegg.

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Heis