Beliggenhet


Eiendommen ligger meget sentralt i Dusavik i et aktivt og attraktivt industri- og havneområde. Området er preget av hovedsakelig oljerelaterte virksomhet, som en av hoved-forsyningsbasene for bl.a. Equinor sin aktivitet i den sørlige Nordsjøen.

Dusavik er den eldste forsyningsbasen til oljeaktiviteten i Nordsjøen, først etablert på slutten av 1960-tallet. Den sentrale delen av Dusavik er regulert som ISPS-havn, og vil være tilgjengelig for brukere av eiendommen. NorSea gruppen drifter selve ISPS baseområdet med kaier etc. Eiendommen ligger like utenfor NorSea sitt baseområde.

Innhold


Verksted hall 1: 1 465 kvm.

Velutstyrt åpent rektangulært verksted.

Porter i hver ende av hallen (5 x 6 meter) samt en sideport ut mot yard med overbygget spyleplass.

Tre traverskraner à 5 tonn med høyde på 6,6 meter til bom. Litt lavere krokhøyde.

Trykkluftanlegg og sluk i gulv tilkoblet oljeutskiller.

Det er noen mindre rom for f.eks. finverksted, lab eller lignende i tilknytting til hallen i kontordelen.

Nymalt epoxy på gulv.

Nedgravde test pitt er er støypt igjen men kan re-etableres hvis ønskelig.


Kontorer:

1. etasje: 515 kvm, innredet med cellekontorer av varierende størrelse, rom for spiserom/kantine, garderober med dusj og wc, samt finverksted/lager etc. som kan benyttes sammen med verksted.

2. etasje: 505 kvm, innredet med cellekontorer, møterom, wc etc.

Beskrivelse av tomt


Tomten er på samlet ca. 26 000 kvm. Dette gir gode muligheter for utelagring samt for påbygg eller nybygg på eiendommen. Leie av uteområdet kan tilpasses leietakers behov.

Utvendig vaskeplass er overdekket og med avrenning tilkoblet oljeutskiller.

Deler av tomten er inngjerdet som yard , med porter. En del av inngjerdet yard er definert og sikret som Sikkert område ihht NOG 091 (Norsk Olje og Gass retningslinje 091: Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien ). Denne delen kan med enkle grep demobiliseres og innlemmes i det øvrige inngjerdede området.

Opplegg for strøm til f.eks. rubbhaller som kan plasseres på området.

Nybygg kan oppføres uavhengig av eksisterende bygning.

Maksimal tomteutnyttelse TU=100% ihht reguleringsplanen. Området kan ihht planen nyttes til utbygging for kontor, industri og lager med tilhørende serviceenheter.

Adkomst


Området og eiendommen ligger meget gunstig til kommunikasjonsmessig. Kort avstand til E-39 gir meget gode logistikk- og transportmuligheter, særskilt nå etter at den nye Eiganes-tunellen sto ferdig i 2020 med 4 felts motorvei fra Tasta til Sandnes.

I det større bildet har området en fremtidsrettet og sentral beliggenhet.

Rogfast vil få tunell innslaget ved Harestad krysset, like nord for Dusavik. Dette gir området meget gode kommunikasjoner både nord- og sørover på E-39.

Eiendommen kan legges til rette slik at ny leietaker får to inn-/utkjøringer til offentlig vei.

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Alarm
Kjøreport