Beskrivelse

Sentralt beliggende næringseiendom/ kontoreiendom på Økern. Meget enkel adkomst til hovedveinettet. Økern er et knutepunkt for trafikk både øst/ vest og nord/ syd. Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til Økern Torg.

Adkomst

Økern Torg vei 1 ligger inntil den nye rundkjøringen på avkjørselen fra Østre Akervei. Meget enkel av og påkjørsel til Ring 3 og Østre Aker vei. Kort vei til E 6 Nord/ Syd. Gangavstand til Økern Senteret samt T-bane og buss.

Innhold

Hjørne lokale i byggets 1.etasje med store vindusflater og meget god eksponering. I lokalene har det tidligere vært bank, eiendomsmegler og bilsalg. Lokalene egner seg for bilsalg, outlet utsalg, elektro/ rør grossist og eller en kombinasjon salg kontor. Det er godt med parkering utenfor lokalene.


Det er ikke mulig med kiosk, restuarant eller annen mat relatertvirksomhet i lokalene her under dagligvare.