Arealspesifikasjon


1. etg: 1300 kvm Kontor
2. etg: 1200 kvm Kontor
3. etg: 1200 kvm Kontor
4. etg: 570 kvm Kontor

Beliggenhet


Eiendommen ligger i umiddelbar nærhet til hovedkontoret Lærdal Medical og bl.a. Smedvigkvartalet og nye "Finansparken".
Området har gode adkomstmuligheter om en sykler, går, kjører bil eller reiser kollektivt.

Et spennende område for nye synergier og utviklingsprosjekter som "Greve Herman Wedel" og "Sunde-eiendommen".

Standard


Det legges til grunn en ny, moderne standard.
Endelig innredning og materialer bestemmes sammen med leietaker.

Bygningen oppføres i henhold til Tek 17 og leveres med energiklasse B.

Inneholder


Eiendommen består i dag av et gammelt verkstedbygg (Rydberg mekaniske verksted), samt et tilbygg oppført på 60-tallet. Nå planlegges det et nytt og moderen kontorbygg på eiendommen.

Nye Tanke Svilands gate 32 vil bestå av Rydbergbygget og et nytt og større tilbygg, bestående av "sørbygget", "mellombygget" og "nordbygget".

Kontorarealene er fleksible og kan brukes samlet eller inndelt i mindre enheter. Sørbygget har intern trapp som gjør at en bedrift kan leie flere etasjer samlet. Nordbygget har en smalere rømningstrapp som vertikal kommunikasjonsvei og her er
det tenkt at etasjene leies ut separat, evt. i kombinasjon med tilsvarende etasje i Rydberg-bygget.

Mellombygget er planlagt med fellesfunksjoner som kantine og møterom, og sosiale soner til kaffepauser.
Garderobefasiliteter, sykkelparkering og eventuelt trimrom legges i u.etasje.

Parkering


Parkering for biler og sykler i underetasjen.
ca 40 p-plasser i lukket anlegg.

Kantine


Det planlegges en felles kantine på bakkeplan i mellombygget.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Visning


Kontakt megler for en presentasjon av prosjektet.

Ledig fra


Etter nærmere avtalte. Byggetid er estimert til 24 måneder.