Arealspesifikasjon


1. etg: 1383 kvm 1 etg
2. etg: 1013 kvm 2 etg

Beliggenhet


Sentralt beliggende i Stavanger sentrum - med kort gange til tog- og busstilbud.

Innhold


Eiendommen er for tiden innredet som treningssenter med effektive og gode arealer.

Lokalene består av to etasjer hvor en kan leie en eller begge etasjene - eller inndele i mindre arealer;
- 1. etg er totalt 1383 kvm
- 2. etg er totalt 1013 kvm

Lokalene kan tilpasses Leietakers behov etter nærmere avtale.

Standard


Leveres i hht. leietakers behov.

Energimerking


Utleier skal legge frem energiattest for leietaker, før avtale om utleie av bygning blir inngått. Energiklassifiseringen har en scala fra A-G, men det foreligger ikke energisertifikat på denne eiendommen pr. avtaletidspunkt.

Utleier er oppfordret til å besørge eiendommen energiklassifisert. Leietaker er selv ansvarlig for eventuelt å innhente et energisertifikat på eiendommen. Så lenge energiattest ikke foreligger bør interessenter legge til grunn av eiendommen har laveste energiklasse.

Adkomst


Enkel adkomst til eiendommen for sykkel, gange, buss og bil.

Parkering


Parkering i et offentlig parkeringsanlegg, P-St. Olav, som ligger i direkte tilknytning til lokalene.

Overtakelse


Etter nærmere avtale med utleier.

Regulering


Området er regulert til Bolig/Forretning/Kontor

Ansvarlig megler


Jan Georg Byberg