Beliggenhet, adkomst


Kirkegaten er lokalisert i Sandnes sentrum, 2 minutters gange til tog - og bussterminal, og parallelt med "Gågata" i sentrum.

Eiendommen har attraktiv beliggenhet, med god hjørneeksponering mot både Kirkegata og Storgata.

Arealer og fordeling per etasje


Kirkegaten 9 er en eiendom på ca. BTA 598 kvm. fordelt over tre etasjer.

Første etasje er utleid til frisør og hudpleie, mens andre og tredje etasje er utleid til advokatkontor.

Ta kontakt oss for mer informasjon om leietakere, samt leieinntekter.

Byggemåte


Tre.

Standard


Høy standard.

Renovert i flere omganger, siste gang i 2019.

Oppvarming


Elektrisk.

Varmepumpe i ventilasjon - og panelovner.

Vei, vann og avløp


Offentlig.

Prisantydning


10 MNOK (brutto eiendomsverdi).

Transaksjon


Det er 100% av aksjene i Kirkegaten 9 AS som selges (org.nr. 980 289 605).

Takst / tilstandsrapport


Det foreligger ikke tilstandsrapport fra tredjepart. Arealene er opplyst av eier.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest

Diverse


Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3. Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke skal ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Oppgjør


Etter nærmere avtale

Budgivning


Eiendommen forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv får gjennomgått eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår prospekt og vedlegg vedrørende eiendommen før en inngir bud.

Overtagelse


Etter nærmere avtale

Solgt 'som den er'


Eiendommen og dens tilbehør overtas "som den / det er", jfr. avhendingslova § 3-9 Avhendingslova § 3-9 fravikes slik at det kun skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfelle: Dersom selger har forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i avhendingslova § 3-7 eller dersom selger har gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. reguleringen i avhendingslova § 3-8. Risikoen for eventuelt skjulte feil, tilligger etter dette kjøper. Avhendingslova § 4-19 (2) fravikes også, slik at den endelige reklamasjonsfristen settes til 1 år etter overtakelse. Selger kjenner ikke til at det er forurensing i tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom forurensing i ettertid skulle bli oppdaget, bære det fulle ansvaret for all forurensing som eksisterer på eiendommen, med unntak av forurensing forårsaket av selger. Det gjøres oppmerksom på nye regler om avskrivning av faste tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger som justeringsforpliktelser ifm. MVA. Partene har selv ansvaret for å sette seg inn i regelverket og konsekvensene av dette. Megler er uten ansvar for konsekvenser reglene påfører partene.

Selger står fritt til å på ethvert tidspunkt å godta eller forkaste ethvert bud.

Salgsbetingelser: Informasjonen i dette prospektet forutsettes gjennomgått i detalj før bindende bud inngis. Eiendommen forutsettes besiktiget, og det anbefales at kjøper selv får gjennomgått eiendommenes tekniske tilstand ved bruk av egne fagfolk, samt at man gjennomgår leiekontrakter og liknende vedrørende eiendommen. Det gjøres særskilt oppmerksom på at arealangivelser er basert på opplysninger fra selger og tegninger og ikke kontrollert av megler. Selger og megler fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle arealavvik som måtte forekomme ved senere kontrollmålinger.

Eventuelle arealavvik skal ikke kunne gjøres gjeldene som mangel, eller danne grunnlag for prisavslag eller heving

Omkostninger

10 000 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
250 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 10 000 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
1 060,- (Tingl.gebyr obligasjon)
1 060,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
252 292,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
10 252 292,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.