Beliggenhet, adkomst


Jærveien 20 - i Sandnes sentrum.

Nærområdet


Lokalene ligger i Sandnes sentrum, nært handlegaten "Gågadå".

Svært godt kollektivtilbud, med busstopp "like utenfor døren".

Arealer og fordeling per etasje


1. Etasje:

Ca. bta. 273 kvm. bestående av stor åpen salgsflate, cellekontorer, WC og kjøkken

- Mulighet for leie av mindre deler av arealet

- Lokalene kan tilpasses leietakers behov

- Lokalet har frem til nylig blitt brukt til frisør - og pleiesalong, og passer således godt til dette eller lignende formål

Standard


Høy standard i nyere bygg.

Oppvarming


Elektrisk.

Balansert ventilasjon med kjøling.

Parkering


God parkeringsdekning i lukket anlegg like ved - for leie.

Gratis korttidsparkering like ved.

Prisantydning


Etter nærmere avtale.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert selger om selgers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i salgsoppgaven


Vi gjør oppmerksom på at det ikke foreligger taksering på eiendommen og derfor heller ikke nøyaktige arealmål.Arealet er oppgitt av huseier.

Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3.

Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. Megler har derfor intet ansvar for oppgitte opplysninger utover det som fremgår av Eml. §§ 3-7. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie.