Beliggenhet, adkomst


Sentral beliggenhet, med kort avstand til Sandnes, Forus og Stavanger.

Innhold


1. etasje: Resepsjon/kontor, verksted samt lager.
2. etasje: Spiserom samt møterom.

Standard


Eiendommen holder gjennomgående god standard.

Verkstedhallen har en høyde på opptil ca. 6 meter.

Kjøreporter i begge ender av bygget.

Oljeutskiller.

Parkering


God utvendig parkering på egen tomt.

Energiforbruk


Ved salg og utleie av bygninger skal det fremlegges en energiattest med et energimerke jf. Energimerkeforskriften. Megler har informert utleier om utleiers plikt til å energimerke bygningen, men det foreligger per dato ingen energiattest.

Arealangivelser i utleieoppgaven


Arealangivelsene er opplyst av eier.

Forhold til Eiendomsmeglingsloven


Da oppdraget gjelder formidling av eiendom som ikke er egnet brukt til bolig- eller fritidsformål er oppdraget å anse som næringsmegling, jf. eiendomsmeglingslovens § 1-4 nr. 3. Følgende bestemmelser under eiendomsmeglingsloven skal således ikke ha anvendelse: § 4-4, § 6-2, § 6-4, § 6-5, §§ 6-7 til 6-10, kapittel 7 og § 8-8.

Overtagelse


Etter nærmere avtale.

Utleid 'som den er'


De opplysninger som fremgår av denne utleieoppgaven er innhentet fra nåværende eier av eiendommen, samt offentlige instanser. De anbefales selv å foreta undersøkelser som De mener har betydning for Deres eventuelle leie. Eventuelle arealavvik skal ikke kunne gjøres gjeldene som mangel.